Energiegebruikers en -dragers 2020

Verplichte rapportering van energiegegevens

Jaarlijks moet elke rapporteringsplichtige energiegegevens invullen op een standaardformulier en dat vóór de opgelegde deadline bezorgen aan het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA).

Administratieve geldboetes kunnen worden opgelegd indien:

  • de rapporteringstermijn wordt overschreden (250 euro per kalenderdag)
  • de eisen over consistentie, nauwkeurigheid en volledigheid niet worden gerespecteerd (50 tot 20.000 euro).

VEKA kan een organisatie aanstellen om de gegevensverwerking en/of -controle uit te voeren. VEKA en eventueel aangestelde derden garanderen de vertrouwelijkheid van de gegevens.

Er worden verplichtingen om energiegegevens te rapporteren opgelegd aan de verschillende exploitanten:

Wetgeving rapporteringsplicht

VEKA kan een organisatie aanstellen om de gegevensverwerking en/of -controle uit te voeren. VEKA en eventueel aangestelde derden garanderen de vertrouwelijkheid van de gegevens.