Gedaan met laden. U bevindt zich op: Charter energiebesparing ondernemingen Energie- en klimaatbeleid voor ondernemingen

Charter energiebesparing ondernemingen

Met het charter ‘Ondernemingen nemen hun verantwoordelijkheid’ verbinden het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) en de ondertekenende federaties zich ertoe een reeks acties toe te passen en te promoten bij hun leden.

Het charter heeft een drieledig doel voor VBO en de ondertekenaars:

 • Economisch: minder verbruik leidt tot lagere energiefacturen.
 • Ecologisch: dankzij een lager verbruik wordt het gebruik van fossiele brandstoffen die broeikasgassen uitstoten beperkt.
 • Maatschappelijke verantwoordelijkheid: een lager verbruik zorgt, naast ecologische voordelen, ook voor een vermindering van de vraag, wat een positief effect heeft op onze bevoorradingszekerheid en leidt tot een neerwaartse druk op de prijzen.

Meten is weten

 • Er zal een procedure worden ingevoerd voor het regelmatig aflezen van gas- en elektriciteitsmeters om het eigen verbruik te kennen en duidelijk te kunnen vaststellen op welke plaatsen het meest wordt verbruikt. Idealiter wordt er een energiebeheersysteem opgezet om het energieverbruik zo goed mogelijk te analyseren, zodat passende maatregelen kunnen worden genomen (isolatie/identificatie van potentiële energieverliezen).
 • Er zullen regelmatig bewustmakingscampagnes worden gevoerd bij het personeel van de organisaties/ondernemingen over onderstaande actiepunten.

Verbruik beperken

 • Stap 1

  In 1ste instantie:

  • Verlichting

   • In ruimtes die niet in gebruik zijn, worden lichten uitgeschakeld.
   • Decoratieve verlichting of reclameverlichting aan de buitenkant van gebouwen wordt tot een minimum beperkt.
  • Verwarming / airco

   • In de ruimtes die in gebruik zijn, zou de gewenste temperatuur voor de verwarmingssystemen niet hoger mogen zijn dan 19°C, met inachtneming van de wetgeving inzake welzijn op het werk. ‘s Nachts of wanneer de kantoren niet (meer) in gebruik zijn, wordt de temperatuur op maximaal 17°C gehouden. Eén graad minder = 7% besparing.
   • In de ruimtes die in gebruik zijn, zou de gewenste temperatuur voor de koelsystemen niet lager mogen zijn dan 25°C. Het koelsysteem wordt uitgeschakeld zodra de kantoren niet meer in gebruik zijn.
   • Leidingen voor sanitair warm water en centrale verwarming worden geïsoleerd.
   • Het verwarmings-/koelsysteem krijgt een onderhoudsbeurt indien dat de voorbije 2 jaar niet is gebeurd.
   • Het verwarmings-/koelsysteem wordt optimaal afgesteld (technische instellingen).
   • Deuren tussen verwarmde en onverwarmde/gekoelde ruimtes worden gesloten.
  • Informatica

   • Tenzij er technische redenen zijn om dat niet te doen, worden pc’s uitgeschakeld wanneer ze lange periodes niet worden gebruikt (bv. ’s nachts). Bovendien zullen de computers zo worden ingesteld dat ze snel overgaan in slaapstand als ze niet worden gebruikt.
   • Alle medewerkers zullen regelmatig onnodige e-mails uit hun mailboxen verwijderen om het energieverbruik van de servers te beperken. Voor korte berichten worden ‘instant messaging’- systemen verkozen boven e-mails.
  • Apparatuur

   • Andere apparaten met een stand-bymodus worden na de werkuren losgekoppeld. Opladers worden losgekoppeld zodra een apparaat is opgeladen.
   • Het verbruik van drankautomaten wordt beheerd met tijdschakelaars.
  • Lift

   De lift wordt zo weinig mogelijk gebruikt.

 • Stap 2

  In 2de instantie:

  • Verlichting

   • Voor de verlichting worden spaarlampen (led) gebruikt.
   • In zoveel mogelijk kantoorruimtes wordt intelligente verlichting (bv. bewegingssensors) geïnstalleerd.
  • Informatica

   • Ondernemingen zullen wat hun IT-infrastructuur betreft de voorkeur geven aan laptops boven desktops (die laatste verbruiken gemiddeld 60 tot 80% meer elektriciteit).
   • Ondernemingen overwegen om hun lokale servers (die vaak veel energie verbruiken) te verplaatsen naar energie-efficiëntere datacenters, of zelfs om sommige toepassingen volledig naar de cloud te migreren. Een cloudmigratie kan zorgen voor energiebesparingen van 50% en meer.
  • Verwarming / airco

   De haalbaarheid en het nut van ‘ecologische airconditioning’ in de verschillende soorten kantoren zal worden geanalyseerd.

  • Hernieuwbare energie

   Waar mogelijk worden op de daken van de kantoorgebouwen zonnepanelen geïnstalleerd.

Verdere maatregelen

 • De sectoren zullen, naargelang de specifieke kenmerken van hun activiteiten, bekijken of ze aanvullende maatregelen voor energiebesparing kunnen nemen.
 • De sectoren zullen extra aandacht besteden aan alle andere milieumaatregelen die in hun kantoren/gebouwen kunnen worden genomen.