Gedaan met laden. U bevindt zich op: Energie- en klimaatbeleid voor ondernemingen Energie- en klimaatbeleid

Energie- en klimaatbeleid voor ondernemingen

Om de doelstelling van klimaatneutraliteit tegen 2050 te bereiken, is het van belang dat ook ondernemingen zuinig omspringen met energie. Hiervoor werden een aantal instrumenten ontwikkeld, afhankelijk van de grootte, het energiegebruik, … van de ondernemingen.  Daarnaast kunnen ondernemingen ook beroep doen op verschillende financiële tegemoetkomingen. 

Energie-efficiëntie verbeteren

Zowel kleine, middelgrote als grote ondernemingen kunnen heel wat maatregelen nemen om de energie-efficiëntie van hun onderneming te verbeteren.

EU emissiehandelssysteem (EU ETS)

Het Europese Emissiehandelssysteem (‘Emissions Trading System’ of EU ETS) is een cap-and-trade systeem: installaties onder het systeem moeten voor elke ton CO2 uitstoot één emissierecht indienen.

Verminderen van F-gassen

Alles over de regelgeving, inventaris van de uitstoot, wat te doen bij mogelijke onregelmatigheden, verdunning van de ozonlaag, … vindt u op de webpagina ‘F-gassen’.

Carbon Capture Utilisation and Storage

Carbon Capture Utilisation and Storage- kortweg CCUS - is een belangrijke klimaatmaatregel voor de industrie.