Energie-efficiëntie verbeteren

Zowel kleine, middelgrote als grote ondernemingen kunnen heel wat maatregelen nemen om de energie-efficiëntie van hun onderneming te verbeteren.

EU emissiehandelssysteem (EU ETS)

Het Europese Emissiehandelssysteem (‘Emissions Trading System’ of EU ETS) is een cap-and-trade systeem: installaties onder het systeem moeten voor elke ton CO2 uitstoot één emissierecht indienen.

Verminderen van F-gassen

Alles over de regelgeving, inventaris van de uitstoot, wat te doen bij mogelijke onregelmatigheden, verdunning van de ozonlaag, … vindt u op de webpagina ‘F-gassen’.

Carbon Capture Utilisation and Storage

Carbon Capture Utilisation and Storage- kortweg CCUS - is een belangrijke klimaatmaatregel voor de industrie.