Gedaan met laden. U bevindt zich op: ETS-verplichtingen voor vaste installaties EU-emissiehandelssysteem (EU ETS)

ETS-verplichtingen voor vaste installaties

Als een installatie onder het toepassingsgebied van het EU ETS valt moet deze voldoen aan een aantal verplichtingen. Een overzicht van deze verplichtingen vindt u op deze pagina in de vorm van een snelgids met een korte introductie tot de verschillende vereisten, en in de vorm van een gedetailleerd overzicht van alle verplichtingen.

Voor de voorbereiding van de toewijzingsperiode 2026-2030 moeten alle BKG-installaties die een toewijzing willen ontvangen in de periode 2026-2030 een door een externe verificatie-instelling geverifieerd baseline data rapport (BDR) indienen bij het VEKA tegen 30 juni 2024. Het BDR moet worden opgesteld op basis van een monitoringmethodiekplan (MMP) voor de toewijzingsperiode 2026-2030, dat uiterlijk op 15 april 2024 moet worden ingediend bij het Verificatiebureau Benchmarking Vlaanderen (VBBV).

De richtsnoeren en sjablonen voor huidige exploitanten en nieuwkomers die hun toewijzingsaanvraag indienen vanaf 2024 kunnen onderaan deze webpagina gevonden worden, in de sectie ‘Verplichtingen in de context van de kosteloze toewijzing van emissierechten’.

Snelgids: Beknopt overzicht van de verplichtingen

De snelgids bevat een beknopt overzicht van de verschillende verplichtingen waaraan een BKG-installatie (een ‘broeikasgasinstallatie’ of installatie die onder het EU ETS valt) moet voldoen en de verschillende stappen die de exploitant daartoe moet nemen.

Deze snelgids is voornamelijk geschreven voor:

  • Personeelsleden van installaties die nieuw zijn onder het EU ETS
  • Personeelsleden van ETS installaties die nog niet vertrouwd zijn met het ETS systeem (bv. nieuwe personeelsleden)

Gedetailleerd overzicht van de verplichtingen

Hieronder wordt meer gedetailleerd ingegaan op de specifieke verplichtingen inzake broeikasgasvergunningen, monitoring, rapportering, verificatie, inlevering van emissierechten en verplichtingen in de context van de kosteloze toewijzing van emissierechten.

Webinars

Op 4 maart 2024 vond een eerste digitale informatiesessie plaats, met als onderwerp de opmaak van het Monitoringmethodiekplan (MMP) voor de toewijzingsperiode 2026-2030, dat uiterlijk op 15 april 2024 moet worden ingediend bij het Verificatiebureau Benchmarking Vlaanderen (VBBV). Het Excel-sjabloon voor het MMP26-30, evenals de bijbehorende toelichting, zijn hierboven te vinden onder de sectie ‘Verplichtingen in de context van de kosteloze toewijzing van emissierechten’. De opname en presentaties van de toelichting kunnen hieronder worden gedownload.

Op donderdag 21 maart 2024 vond een tweede digitale informatiesessie plaats. Deze sessie was gericht op het Baseline Data Rapport (BDR), dat moet worden opgesteld op basis van een goedgekeurd Monitoringmethodiekplan (MMP) en samen met een verificatierapport van een externe verificatie-instelling moet worden ingediend bij het VEKA tegen 30 juni 2024. Tijdens deze sessie gaf het VEKA specifieke uitleg over de gegevens die moeten worden opgenomen in het BDR, evenals over de implementatie van de nieuwe energie-efficiëntieconditionaliteit in het Vlaams Gewest. Het Excel-sjabloon voor het BDR, evenals de bijbehorende toelichting rond de energie-efficiëntieconditionaliteit, zijn hierboven te vinden onder de sectie ‘Verplichtingen in de context van de kosteloze toewijzing van emissierechten’. De opname en presentaties van de toelichting kunnen hieronder worden gedownload.

ETS-nieuwsbrief

Naast het raadplegen van deze website, worden personeelsleden van BKG-installaties ook ten sterkste aangeraden om zich in te schrijven op de ETS-nieuwsbrief.