Gedaan met laden. U bevindt zich op: ETS-verplichtingen voor vaste installaties EU-emissiehandelssysteem (EU ETS)

ETS-verplichtingen voor vaste installaties

Als een installatie onder het toepassingsgebied van het EU ETS valt moet deze voldoen aan een aantal verplichtingen. Een overzicht van deze verplichtingen vindt u op deze pagina in de vorm van een snelgids met een korte introductie tot de verschillende vereisten, en in de vorm van een gedetailleerd overzicht van alle verplichtingen.

Snelgids: Beknopt overzicht van de verplichtingen

De snelgids bevat een beknopt overzicht van de verschillende verplichtingen waaraan een BKG-installatie (een ‘broeikasgasinstallatie’ of installatie die onder het EU ETS valt) moet voldoen en de verschillende stappen die de exploitant daartoe moet nemen.

Deze snelgids is voornamelijk geschreven voor:

  • Personeelsleden van installaties die nieuw zijn onder het EU ETS
  • Personeelsleden van ETS installaties die nog niet vertrouwd zijn met het ETS systeem (bv. nieuwe personeelsleden)

Gedetailleerd overzicht van de verplichtingen

Hieronder wordt meer gedetailleerd ingegaan op de specifieke verplichtingen inzake broeikasgasvergunningen, monitoring, rapportering, verificatie, inlevering van emissierechten en verplichtingen in de context van de kosteloze toewijzing van emissierechten.

ETS-nieuwsbrief

Naast het raadplegen van deze website, worden personeelsleden van BKG-installaties ook ten sterkste aangeraden om zich in te schrijven op de ETS-nieuwsbrief.