Gedaan met laden. U bevindt zich op: Beleidskader ETS voor vaste installaties EU-emissiehandelssysteem (EU ETS)

Beleidskader ETS voor vaste installaties

Het Europese Emissiehandelssysteem (‘Emissions Trading System’ of EU ETS) is een cap-and-trade systeem: installaties onder het systeem moeten voor elke ton CO2 uitstoot één emissierecht indienen. Het totaal aantal beschikbare emissierechten is beperkt (‘cap’), maar installaties mogen deze rechten vrij uitwisselen onder elkaar (‘trade’). Om de ‘cap’ en ‘trade’ vast te leggen, is er heel wat regelgeving en beleid uitgewerkt.

Wetgeving inzake het EU ETS

De regels inzake het EU ETS zijn in de eerste plaats vastgelegd in Europese wetgeving. Voor een aantal zaken zijn de bepalingen ook omgezet en/of verder uitgewerkt in Vlaamse wetgeving.

Totale hoeveelheid emissierechten

Onder het EU ETS is het aantal emissierechten beperkt door het emissieplafond (de ‘cap’). Dit plafond neemt jaarlijks af. De rechten onder dit plafond worden op verschillende manieren op de markt gebracht: een deel wordt geveild, een ander deel wordt kosteloos toegewezen. Elke installatie moet na elk kalenderjaar voldoende emissierechten inleveren om zijn emissies te compenseren.

Veiling van emissierechten

Alle emissierechten die niet gratis worden toegewezen, worden publiek geveild op de markt. De veiling wordt georganiseerd door de lidstaten (uitgezonderd de rechten van het Innovatiefonds en van het Moderniseringsfonds), die ze in de praktijk uitbesteden aan veilingplatformen. De hoeveelheid en timing is op EU-niveau vastgelegd in een veilingkalender. De opbrengst van de veiling wordt op basis van een verdeelsleutel verdeeld onder de lidstaten, die deze opbrengsten volledig moeten gebruiken voor klimaatmaatregelen.

Meer informatie

Nood aan meer informatie over EU ETS voor vaste installaties? Hier vindt u enkele nuttige links.

ETS-nieuwsbrief

Schrijf u in voor de ETS-nieuwsbrief en ontvang de laatste informatie over:

  • de ETS-Richtlijn op Europees niveau
  • de implementatie in Vlaanderen

Op zoek naar een oudere nieuwsbrief? Consulteer het archief EU ETS-nieuwsbrieven.