Gedaan met laden. U bevindt zich op: Zelftest koelinstallaties F-gassen

Zelftest koelinstallaties

Aan de hand van enkele eenvoudige vragen over uw koelinstallatie, airconditioningsysteem of warmtepomp krijgt u adviezen over de onderhoudsverplichtingen voor het uitbaten van zo een koeltoepassing. U komt te weten of u een initiatief moet nemen om in orde te zijn met de regelgeving, en of er zaken zijn waarover u best raad vraagt aan de koeltechnische firma die instaat voor het onderhoud.

Voor wie?

De zelftest is bedoeld voor exploitanten en eigenaars van koelinstallaties, airconditioning- en warmtepompsystemen die gefluoreerde broeikasgassen (F-gassen) bevatten. De vragenlijst is bewust kort gehouden en de vragen zijn eenvoudig gesteld. Koeltechnische kennis is niet vereist om de vragen in te vullen.

Uiteraard kunnen ook koeltechnici, experten en anderen de test gebruiken om na te gaan wat de verplichtingen zijn voor welbepaalde koelinstallaties.

Waarom zou ik de zelftest invullen?

Exploitanten en eigenaars van koelinstallaties, airconditioning- en warmtepompsystemen zijn niet altijd op de hoogte van de regelgeving voor het (correcte) onderhoud van hun installatie. Die regelgeving is trouwens niet altijd eenvoudig en mogelijk ook verwarrend. Deze tool is voor u als exploitant of eigenaar van koeltoepassingen alvast een hulpmiddel om na te gaan of u bij het uitbaten van de installatie aan de milieuregelgeving voldoet.

Het correct onderhouden van de installatie verkleint de kans op lekkage van gefluoreerde broeikasgassen (F-gassen) die zeer vaak in koeltoepassingen en warmtepompen worden gebruikt, en die een zeer negatieve impact op het klimaat hebben.

Welke gegevens heb ik nodig?

U zou moeten weten welk koelmiddel in de koeltoepassing aanwezig is en in welke hoeveelheid (kg). Probeer daarbij de correcte benaming van het koelmiddel te kennen en niet alleen de commerciële benaming (die verschilt van fabrikant tot fabrikant).

Toch krijgt u ook een nuttig advies als u de nodige informatie niet hebt om de zelftest in te vullen. Als u merkt dat u eigenlijk niet over de nodige informatie beschikt om na te gaan aan welke verplichtingen u moet voldoen, hebt u immers de eerste stap gezet om een ongewenste situatie weg te werken.