Gedaan met laden. U bevindt zich op: Transversale Stroomgroep Energie- en klimaatbeleid Participatief beleid

Transversale Stroomgroep Energie- en klimaatbeleid

De Transversale Stroomgroep Energie- en Klimaatbeleid heeft als doel de verschillende stakeholders nauw en op een actieve manier te betrekken bij zowel de beleidsvoorbereiding als de beleidsevaluatie van overkoepelende en transversale aspecten van het Vlaams energie- en klimaatbeleid. 

Samenstelling

Met het oog op een evenwichtige discussie is de huidige samenstelling bepaald op basis van enkele categorieën van belanghebbenden. Ook de voorzitters van de 4 thematische Stroomgroepen worden uitgenodigd, alsook een vertegenwoordiger van het Opvolgpanel VEKP.

De huidige andere stakeholders zijn Boerenbond, Bond Beter Leefmilieu, Catalisti, De Vlaamse Jeugdraad, De Ouderenraad, FEBEG, Flux50, Mobiliteitsraad van Vlaanderen (MORA), Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (Minaraad), Samenlevingsopbouw, Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV), Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV), The Shift, UNIZO, Vereniging voor Vlaamse Provincies (VVP), VVSG, VOKA en 11.11.11.

De Stroomgroep wordt momenteel voorgezeten door het VEKA.

Agenda

Nog te bepalen (ten laatste Q2 2023).

Relevante documenten van afgelopen overleg

Stroomgroep 22-11-22
  • Presentatie VEKA(PDF bestand opent in nieuw venster): 1) Toelichting VEKA-voortgangsrapport 2022, 2) Toelichting stand van zaken lopende EU-dossiers inzake energie- en klimaatbeleid, 3) Stand van zaken actualisering Vlaams en Belgisch Energie- en Klimaatplan 2021-2030
Stroomgroep 15-06-22
Stroomgroep 7-10-21