Gedaan met laden. U bevindt zich op: Afval Vlaams Energie- en Klimaatplan (VEKP) 2021-2030

Afval

Streefdoel

De sector afval is met een aandeel van 5% de kleinste ESR-sector wat betreft broeikasgasuitstoot. In het VEKP 2021-2030 is als algemene doelstelling opgenomen om tegen 2030 de hoeveelheid huishoudelijk restafval per inwoner te verminderen van 146 naar 100 kg per inwoner.

Het streefdoel is ook om de hoeveelheid bedrijfsafval tegen dan met een gelijkaardig percentage te doen dalen. Conform de materialenhiërarchie moet prioritair worden ingezet op preventie en hergebruik. De mogelijke klimaatbijdrage van de niet-ETS-sector afval is eerder beperkt; met 5 % van de totale Vlaamse niet-ETS-uitstoot. De meer substantiële ‘materiaal gerelateerde’ klimaatwinsten zijn te halen uit meer diepgaande, circulaire maatregelen. De circulaire economie wordt als “transversale maatregel” aangeduid in het huidige VEKP 2021-2030

Monitoring

Naast de evolutie van de vooropgestelde reductie van broeikasgassen, zullen in het jaarlijks voortgangsrapport van het VEKP ook volgende indicatoren gemonitord worden voor de afvalsector:

#IndicatorStreefcijfer in 2030
1.Evolutie huishoudelijk afval (kg per inwoner) 100 kg per inwoner, en -31% huishoudelijk afval naar verbranding in 2030 (referentie periode 2018-2019-2020)
2.Hoeveelheid restafval die wordt verbrand (kton) -35% in 2030
3.Hoeveelheid restafval die wordt gestort (kton) n.v.t.
4.Hoeveelheid materiaal dat wordt hergebruikt (kg per inwoner) n.v.t.