Gedaan met laden. U bevindt zich op: ESR-industrie Vlaams Energie- en Klimaatplan (VEKP) 2021-2030

ESR-industrie

De ESR-industrie heeft een aandeel van 12% in de totale Vlaamse ESR-broeikasgasuitstoot.

Wat de reductie van broeikasgassen in niet-ETS industrie betreft, kunnen vier
beleidslijnen geïdentificeerd worden
:

  1. Het energie-efficiëntiekader voor industriële ondernemingen
  2. De vergroening van de energiedragers in de industrie, beiden gericht op het reduceren van de energetische emissies
  3. Het beleidskader rond F-gassen
  4. De acties ter reductie van de lachgasuitstoot (N2O).