Gedaan met laden. U bevindt zich op: Het VEKA organiseert informatiesessies over ETS2-verplichtingen Vlaams Energie- en Klimaatagentschap

Het VEKA organiseert informatiesessies over ETS2-verplichtingen

Nieuwsbericht
17 mei 2024

Als een gereglementeerde entiteit onder het toepassingsgebied van het EU ETS valt moet deze voldoen aan een aantal verplichtingen. Het VEKA organiseert 2 Webinars om deze verplichtingen uit de doeken te doen. 

ETS2 als nieuw beleidsinstrument 

Als onderdeel van het Fit for 55-pakket is beslist dat er een nieuw emissiehandelssysteem wordt ingevoerd voor brandstoffen die geleverd worden aan:

  • Residentiële en niet-residentiële gebouwen, alsook warmtekrachtkoppelingen en warmtecentrales die warmte produceren voor residentiële en niet-residentiële gebouwen;

  • Wegvervoer, met uitzondering van het gebruik van landbouwvoertuigen op verharde wegen;

  • Energie-industrieën en be- en verwerkende industrie en bouw.

De verplichtingen inzake monitoring en rapportering van emissies en het inleveren van emissierechten zullen gelden voor de brandstofleveranciers en niet voor de eindconsumenten zoals dat wel het geval is onder het bestaande ETS voor lucht- en scheepvaart, de elektriciteitssector en de energie-intensieve industrie. Voor elke ton CO2 die uitgestoten wordt, zullen de brandstofleveranciers vanaf 2027 één emissierecht moeten indienen. Omdat de prijs voor de emissierechten doorgerekend zal worden naar de eindconsumenten, ontstaat er een stimulans om af te stappen van fossiele brandstoffen. Binnenkort zijn de eerste belangrijke deadlines van de invoering van het systeem. Zo moet er een monitoring plan bij het VEKA ingediend worden tegen 31 augustus van dit jaar en is er vanaf 1 januari 2025 een broeikasgasvergunning verplicht.

Meer informatie over de verplichtingen onder ETS2 is terug te vinden op de website van het VEKA.

Informatiesessies van het VEKA

Om de gereglementeerde entiteiten te ondersteunen bij het tijdig invullen van hun verplichtingen, organiseert het VEKA twee publieke Webinars over ETS2.

Het eerste Webinar zal doorgaan op donderdag 23 mei 2024, van 10u tot 12u zal een introductie bevatten tot emissiehandel en ETS2. Tijdens dit Webinar zal besproken worden:

  • wat de algemene principes zijn van een emissiehandelssysteem

  • wat de algemene verplichtingen zijn onder de ETS2 en voor wie ze gelden

  • hoe een broeikasgasvergunning aangevraagd kan worden

  • wat de verschillende deadlines zijn.

Schrijf u via volgende link(opent in nieuw venster) in voor het Webinar op 23 mei 2024 over de introductie tot emissiehandel en ETS2

Een tweede Webinar zal doorgaan op woensdag 5 juni 2024, van 10u tot 12u en heeft betrekking op de monitoring, rapportering en verificatie onder ETS2. Tijdens dit Webinar zal besproken worden:

  • op welke manier de brandstofstromen in kaart gebracht kunnen worden

  • wat de verschillende stappen en de methodologie zijn om de emissies correct te berekenen

  • welke monitoringsvereisten gelden voor de verschillende soorten ondernemingen

Schrijf u via volgende link(opent in nieuw venster) in voor het Webinar op 5 juni 2024 over de monitoring, rapportering en verificatie onder ETS2.

De webinars zullen worden opgenomen en de presentaties zullen via de website van het VEKA ter beschikking gesteld worden. Toch raden wij deelname sterk aan, omdat u de kans krijgt om vragen te stellen.