Gedaan met laden. U bevindt zich op: Het VEKA krijgt een nieuwe administrateur-generaal Nieuwsberichten van Vlaams Energie- en Klimaatagentschap

Het VEKA krijgt een nieuwe administrateur-generaal

Nieuwsbericht
30 juni 2023

Op 30 juni 2023 neemt administrateur-generaal Luc Peeters afscheid van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA), na een onafgebroken leidinggevende rol van bijna 25 jaar binnen de Vlaamse overheid.

Luc Peeters werd in 1999 aangesteld als afdelingshoofd van de afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie. Later werd dit het Vlaams Energieagentschap (VEA) en sinds 2021 het VEKA.

Het VEKA wenst Luc Peeters uitdrukkelijk te bedanken voor de jarenlange professionele leiding van het agentschap. Hij heeft het agentschap uitgebouwd van een klein agentschap met een paar tientallen personeelsleden tot een volwaardige zelfstandige entiteit binnen de Vlaamse overheid.

Heel wat nieuwe beleidsinstrumenten en beleidskaders werden tijdens zijn mandaat gerealiseerd, zoals de EPB- en EPC-regelgeving, eerst de energiepremies en later de Mijn VerbouwPremie, de Mijn VerbouwLening, de renovatieverplichting voor residentiële en niet-residentiële gebouwen, een langetermijnrenovatiestrategie voor alle woongebouwen in Vlaanderen, de invoering van diverse steunmechanismen voor investeringen in hernieuwbare energie, de PV-verplichting, energiebeleidsovereenkomsten met energie-intensieve ondernemingen, een versterkt wetgevend kader om de energie-efficiëntie van ondernemingen te stimuleren, …

Samir Louenchi werd door de Vlaamse Regering aangesteld als nieuwe administrateur-generaal van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap en zal dit mandaat vanaf 1 augustus 2023 opnemen.