Gedaan met laden. U bevindt zich op: Sociaal energiebeleid Vlaams Energie- en Klimaatagentschap

Sociaal energiebeleid

Het sociaal energiebeleid van de overheid zorgt ervoor dat iedereen over de basisbehoeften elektriciteit en verwarming kan beschikken. De Vlaamse overheid neemt verschillende beleidsmatige maatregelen om de sociale doelgroep te ondersteunen. 

Energiearmoedeplan

In Vlaanderen heeft ongeveer 15% van de gezinnen te kampen met energiearmoede. Bovendien zijn de energieprijzen de laatste tijd sterk gestegen. Het Regeerakkoord 2019-2014 bevat de doelstelling om deze legislatuur extra in te zetten op een daling van de energiearmoede. De Vlaamse Regering stemt daarom in met de acties uit de Visienota ‘Energiearmoede 2025’, die de krijtlijnen uittekent van het sociaal energiebeleid voor de komende jaren. De focus ligt op preventieve acties die de energie-efficiëntie van woningen verhogen en op die manier zorgen voor een lagere energiefactuur, door een combinatie van financiële en ontzorgende instrumenten. Daarnaast zorgen curatieve acties voor tijdige hulpverlening wanneer huishoudens toch energieschulden opbouwen, om afsluiting te voorkomen.

De visienota Energiearmoedeplan 2025(PDF bestand opent in nieuw venster) werd op 10 december 2021 goedgekeurd door de Vlaamse regering

Minimale levering aardgas en elektriciteit voor uitsluitend nachttarief

Klanten bij de netbeheerder die verwarmen op aardgas of elektriciteit met exclusief nachttarief kunnen tussen 1 november en 31 maart een minimale levering aanvragen bij het OCMW. Hier vindt u de richtlijn voor OCMW’s(PDF bestand opent in nieuw venster) met daarin de bedragen van de tussenkomsten, en een aanvraagformulier(Word bestand opent in nieuw venster) dat OCMW’s die de minimale levering toepassen, kunnen gebruiken.

Sociale maatregelen voor energie

Bepaalde afnemers komen in aanmerking voor heel wat sociale maatregelen, premies en andere voordelen.