Gedaan met laden. U bevindt zich op: Uitstel inleveren steuncertificaten, goed voor consument Vlaams Energie- en Klimaatagentschap

Uitstel inleveren steuncertificaten, goed voor consument

Nieuwsbericht
19 januari 2024

Energieleveranciers moeten verduurzamen en zijn ertoe verplicht om jaarlijks tegen 30 april een bepaald aantal steuncertificaten voor groene stroom en warmte-krachtkoppeling (WKK) in te leveren bij de VREG. De Vlaamse Regering besliste vandaag op vraag van Vlaams minister van Energie Zuhal Demir om de voorziene datum voor het inleveren van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten uit te stellen tot 31 oktober 2024. Dat gebeurde op basis van de meest recente informatie die het VEKA aan de Vlaamse Regering bezorgde.

De productiedoelstellingen van groene stroom vooropgesteld door de Vlaamse Regering werden behaald. Maar omdat een aantal groenestroomcertificaten nog niet toegekend kon worden, dreigt er toch een te krap certificatenaanbod op de markt.

Vooraleer het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) een juridisch onderbouwde beslissing kan nemen voor het toekennen van groenestroomcertificaten, moet de producent voor elke productieperiode aantonen dat zijn groene stroom volgens alle opgelegde voorwaarden, zoals de steeds strengere duurzaamheidscriteria, geproduceerd werd. Voor bepaalde productieperiodes kon het VEKA nog geen positieve beslissing geven en als gevolg daarvan konden tot nu toe onvoldoende groenestroomcertificaten toegekend worden. Dat kan ertoe leiden dat sommige energieleveranciers niet aan de certificatenverplichting kunnen voldoen en een boete riskeren.

De deadline voor het inleveren van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten wordt daarom uitgesteld tot 31 oktober 2024 om te vermijden dat uiteindelijk de consument het slachtoffer wordt van die boetes.

Achtergrondinformatie

Eigenaars van installaties die groene stroom produceren uit bijvoorbeeld zon, wind, biogas en biomassa kunnen onder specifieke voorwaarden groenestroomcertificaten ontvangen. De certificaten worden verkocht aan de distributienetbeheerder of aan de energieleveranciers. De energieleveranciers moeten de certificaten inleveren bij de VREG om te voldoen aan de opgelegde quota:(opent in nieuw venster) ​​​​​​

Het Vlaams Energie- & Klimaatagentschap (VEKA) wil de motor zijn van de energie- en klimaattransitie in Vlaanderen.

Praktische informatie:

Veronique Vens, veronique.vens@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)