Gedaan met laden. U bevindt zich op: Aanvraag Vlaams opleidingsverlof en terugbetaling voor werkgever

Aanvraag Vlaams opleidingsverlof en terugbetaling voor werkgever

Hoe vraagt u als werknemer Vlaams opleidingsverlof aan? En hoe kan de werkgever een terugbetaling door de Vlaamse overheid aanvragen? Een overzicht van de verschillende stappen in het VOV-proces.

Als werknemer Vlaams opleidingsverlof aanvragen

Via Vlaams opleidingsverlof kunnen werknemers een opleiding volgen en daarvoor met behoud van loon afwezig blijven van het werk. Welke precieze stappen die ze daarvoor moeten nemen, hangt af van het type opleiding dat ze willen volgen of het examen dat ze willen afleggen.

  • Stap 1

   Controleer of u voldoet aan de voorwaarden

   Controleer of u recht hebt op Vlaams opleidingsverlof. Vergeet niet na te kijken of er voor uw opleiding in de opleidingsdatabank geen ‘beperkende voorwaarden opleidingsniveau’ zijn.

  • Stap 2

   Breng uw opleidingsverstrekker op de hoogte

   Breng uw opleidingsverstrekker op de hoogte dat u voor een bepaalde opleiding opleidingsverlof wilt opnemen.

  • Stap 3

   Breng uw werkgever op de hoogte

   Vraag tijdig opleidingsverlof aan bij uw werkgever door hem het inschrijvingsattest te overhandigen. Doe dat altijd zo snel mogelijk:

   • richtlijn voor opleidingen die per schooljaar georganiseerd worden: ten laatste op 31 oktober.
   • richtlijn voor alle andere opleidingen of bij latere inschrijving: ten laatste 15 kalenderdagen na inschrijving.
   • richtlijn bij verandering van werkgever: ten laatste 15 kalenderdagen na indiensttreding.

   Hou rekening met de deadline van uw werkgever. De werkgever moet uiterlijk binnen drie maanden na de start van uw opleiding een terugbetalingsaanvraag indienen. Als u bij uw werkgever minder dan twee weken vóór zijn deadline opleidingsverlof aanvraagt, dan mag de werkgever uw opleidingsverlof weigeren.

  • Stap 4

   Plan het opleidingsverlof in

   • Bereken hoeveel uren VOV u maximaal mag opnemen.
   • Het opleidingsverlof mag ingepland worden vanaf één dag vóór de startdatum tot en met twee dagen na de einddatum die vermeld staat op het inschrijvingsattest.
    Wie bij een werkgever hoogstens 50% tewerkgesteld is met een vast uurrooster mag enkel VOV opnemen als zijn werkdag overlapt met de lestijd en eventuele examens en/of stage.
   • Het opleidingsverlof moet ingepland worden in overleg tussen werkgever en werknemer volgens de regels van de planning.
  • Stap 5

   Kom uw verplichtingen na

   Doet u dat niet, dan heeft dat mogelijk gevolgen voor uw recht op VOV en/of de terugbetaling voor uw werkgever.

 • Als u een opleiding volgt met een creditcontract aan een Vlaamse hogeschool of universiteit, geldt dezelfde aanvraagprocedure als voor opleidingen die zijn opgenomen in de opleidingsdatabank (zie ‘Mijn opleiding is geregistreerd in de opleidingsdatabank’ hierboven), met daarbij de onderstaande aandachtspunten.

  Beperkende voorwaarden

  Ook voor creditcontracten gelden de ‘beperkende voorwaarden opleidingsniveau’ voor Vlaams opleidingsverlof. U kijkt daarvoor in de opleidingsdatabank niet bij de ‘Creditcontracten hoger onderwijs’, maar bij de inhoudelijke opleiding(en) waartoe uw creditcontract behoort.
  Vraag aan uw opleidingsverstrekker tot welke opleiding(en) uw creditcontract behoort en kijk in de opleidingsdatabank(opent in nieuw venster) of er bij die opleiding(en) beperkende voorwaarden voor opleidingsverlof staan. Het zijn de beperkende voorwaarden van die opleiding(en) die van toepassing zijn.

  Aanvraag

  Vraag opleidingsverlof aan bij uw werkgever door hem uw inschrijvingsattest te bezorgen.

  Terugbetalingsaanvraag

  Uw werkgever kan een terugbetalingsaanvraag indienen in het WSE-loket. Hij geeft daarbij het registratienummer voor creditcontracten in (ODB-P00004) en voegt uw inschrijvingsattest toe.

 • Als de opleiding niet in de opleidingsdatabank geregistreerd is, maar wel werd aangeraden in uw persoonlijk ontwikkelplan bij het volgen van loopbaanbegeleiding, volgt u de onderstaande stappen.

  • Stap 1

   Controleer of u voldoet aan de voorwaarden

  • Stap 2

   Breng uw werkgever op de hoogte

   Vraag tijdig opleidingsverlof aan bij uw werkgever door hem het inschrijvingsattest te overhandigen. Doe dat altijd zo snel mogelijk:

   • richtlijn voor opleidingen die per schooljaar georganiseerd worden: ten laatste op 31 oktober.
   • richtlijn voor alle andere opleidingen of bij latere inschrijving: ten laatste 15 kalenderdagen na inschrijving.
   • richtlijn bij verandering van werkgever: ten laatste 15 kalenderdagen na indiensttreding.
  • Stap 3

   Bezorg het attest loopbaanbegeleiding én het inschrijvingsattest van de opleidingsverstrekker aan uw werkgever, zodat die de documenten bij de aanvraag kan voegen.
   Als u die documenten liever niet aan uw werkgever geeft, mailt u zelf beide attesten naar attesten.opleidingsverlof@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie) en vermeldt u bij welke werkgever u opleidingsverlof aanvraagt (naam bedrijf, e-mailadres en KBO-nummer). De dienst opleidingsverlof stuurt uw werkgever dan een mail met de gegevens om de aanvraag voor Vlaams opleidingsverlof in te dienen.

 • Als u examens aflegt bij de de Examencommissie secundair onderwijs, volgt u de onderstaande stappen.

  • Stap 1

   Controleer of u voldoet aan de voorwaarden

  • Stap 2

   Breng uw werkgever op de hoogte

   Vraag tijdig opleidingsverlof aan bij uw werkgever door hem het inschrijvingsattest te overhandigen. Doe dat altijd zo snel mogelijk:

   • richtlijn voor opleidingen die per schooljaar georganiseerd worden: ten laatste op 31 oktober.
   • richtlijn voor alle andere opleidingen of bij latere inschrijving: ten laatste 15 kalenderdagen na inschrijving.
   • richtlijn bij verandering van werkgever: ten laatste 15 kalenderdagen na indiensttreding.
  • Stap 3

   De werkgever dient de terugbetalingsaanvraag in

   Per examen dient de werkgever een terugbetalingsaanvraag voor 8 uur in, met als referentie ODB-1001623.
   Als startdatum en einddatum geeft hij de datum van het examen in waaraan zijn werknemer deelneemt.

Richtlijnen voor werknemers

Lees de ‘Richtlijnen voor werknemers’ voor een antwoord op veelgestelde en minder courante vragen over VOV.

Als werkgever een aanvraag voor Vlaams opleidingsverlof behandelen

Als uw werknemer Vlaams opleidingsverlof hebt aangevraagd, kunt u als werkgever voor die opgenomen uren een vergoeding krijgen van de Vlaamse overheid. Als u een terugbetalingsaanvraag indient én de opgenomen VOV-uren registreert, kunt u een forfaitair bedrag van 21,30 euro per goedgekeurd VOV-uur terugbetaald krijgen.

 • Stap 1

  Ga na of uw werknemer aan alle voorwaarden voldoet

  • Ga na of de werknemer voldoet aan de voorwaarden voor VOV. Alleen als de werknemer aan alle voorwaarden voldoet, kan er opleidingsverlof opgenomen worden.
  • Bekijk de aanvraagprocedure voor werknemers en controleer of de werknemer het opleidingsverlof correct heeft aangevraagd: heeft hij u tijdig het inschrijvingsattest van de opleiding bezorgd?
   • Voor opleidingen die per schooljaar georganiseerd worden is de richtlijn ten laatste op 31 oktober.
   • Voor alle andere opleidingen is de richtlijn ten laatste 15 dagen na inschrijving.
   • Bij verandering van werkgever is de richtlijn 15 dagen na indiensttreding.
 • Stap 2

  Plan het opleidingsverlof in

  • Bereken hoeveel uren VOV de werknemer maximaal mag opnemen.
  • Plan in overleg met uw werknemer het opleidingsverlof in. De werknemer mag opleidingsverlof opnemen vanaf één dag voor de start tot en met twee dagen na het einde van de opleiding. De startdatum en de einddatum van de opleiding staan vermeld op het inschrijvingsattest. Meer informatie: Vlaams opleidingsverlof inplannen.
   Hou er rekening mee dat werknemers die voor hoogstens 50% tewerkgesteld zijn met een vast uurrooster, alleen opleidingsverlof mogen opnemen als hun werkdag overlapt met de lestijd en eventuele examens en/of stage.

Als werkgever een terugbetalingsaanvraag indienen

U hoeft niet te wachten op een ‘goedkeuring’ van de Vlaamse overheid om opleidingsverlof toe te kennen aan uw werknemer. U kunt, net als uw werknemer, zelf nagaan of de werknemer voldoet aan de voorwaarden om recht te hebben op opleidingsverlof. AIs dat het geval is, kunt u beiden, in overleg, het opleidingsverlof inplannen. U dient de aanvraag tijdig in, in het WSE-loket, om de terugbetaling van de VOV-uren te ontvangen.

Het inschrijvingsattest dat u van uw werknemer ontvangt, is de basis voor het indienen van de terugbetalingsaanvraag. U gebruikt altijd de exacte start- en einddatum en het aantal ingeschreven uren of studiepunten, zoals die op het attest vermeld staan.

 • Stap 1

  U moet uw terugbetalingsaanvraag indienen binnen een termijn van drie maanden vóór en drie maanden na de start van de opleiding (zoals vermeld op het inschrijvingsattest, bij laattijdige inschrijving geldt de ‘inschrijvingsdatum’, zoals vermeld op het inschrijvingsattest, als startdatum). Die deadline wordt strikt toegepast. Als de opleiding bijvoorbeeld startte op 26 september 2022, dan kunt u een terugbetalingsaanvraag indienen tot en met 25 december 2022. Als u ze later indient, zal ze geweigerd worden wegens laattijdigheid.

  Pas aangeworven werknemers

  Voor nieuwe werknemers moet u binnen de termijn van drie maanden na indiensttreding een terugbetalingsaanvraag indienen. U geeft als startdatum de start van de opleiding in, zoals die vermeld staat op het inschrijvingsattest. Ontvangt u dan een weigeringsmail wegens laattijdigheid? Stuur dan een e-mail met het dossiernummer (VG-VOV-...) naar vlaamsopleidingsverlof@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie) en voeg in het WSE-loket een bewijs van de indiensttredingsdatum toe aan het dossier, zodat de aanvraag onderzocht kan worden.

  Laattijdige inschrijving

  In geval van laattijdige inschrijving in het schooljaar moet u binnen de termijn van drie maanden na de inschrijvingsdatum (conform het inschrijvingsattest) een terugbetalingsaanvraag indienen. U geeft als startdatum de inschrijvingsdatum in, zoals die vermeld staat op het inschrijvingsattest.

  Minder dan 32 uren

  Ook voor opleidingen die minder dan 32 uren duren, kunt u een terugbetalingsaanvraag indienen, uiteraard binnen de wettelijke termijn zoals hierboven vermeld. Als die bijgeteld kan worden bij een andere aanvraag waardoor u voor die samen aan 32 uren komt, is er mogelijk recht wel op opleidingsverlof.

 • Stap 2

  Een terugbetalingsaanvraag voor opleidingsverlof kunt u alleen via het WSE-loket indienen(opent in nieuw venster). Hou er rekening mee dat u de aanvraag indient op naam van uw onderneming (dus niet als natuurlijk persoon).

  Hebt u nog niet de juiste rechten (DWSE organisatieverantwoordelijke met context ‘opleidingsverlof’)?

  Als u eenmaal aangemeld bent, klikt u bovenaan op de tab ‘Start nieuwe aanvraag’ en vervolgens op ‘Vlaams opleidingsverlof’

 • Stap 3

   Bij het indienen van de terugbetalingsaanvraag hebt u de gegevens van het inschrijvingsattest nodig.

   • Staat het ODB-nummer niet op het inschrijvingsattest? Laat uw werknemer bij de opleidingsverstrekker navragen wat het ODB-nummer is.
   • Bestaat de opleiding uit verschillende modules, die op één inschrijvingsattest staan en tot dezelfde opleiding behoren? Dan geeft u bij de terugbetalingsaanvraag het ODB-nummer van de opleiding in (vb. ODB-Z00291, zonder het achtervoegsel -001). Zo kunt u de verschillende modules via één terugbetalingsaanvraag indienen. U noteert daarbij de startdatum van de eerste module en de einddatum van de laatste module.
   • Schrijft de werknemer zich in voor één module? Dan geeft u bij de terugbetalingsaanvraag het ODB-nummer in van die module (vb. ODBZ00291-001)
   • Loopbaangerichte opleidingen die aangeraden worden in een persoonlijk ontwikkelplan (POP), vraagt u aan met ODB-P00001(opent in nieuw venster). Het is mogelijk dat die opleidingen geen eigen ODB-nummer hebben. De werknemer mailt in dat geval het attest van de loopbaanbegeleiding én het inschrijvingsattest van de opleiding naar attesten.opleidingsverlof@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie) of bezorgt ze aan de werkgever. De werkgever laadt dan de attesten op in de terugbetalingsaanvraag, nadat hij ze indiende.
   • Trajecten van elders verworven competenties (EVC) hebben elk een eigen ODB-nummer. U geeft 16 uur in voor de aanvraag van één traject.
    Alle EVC-trajecten hebben in de opleidingsdatabank ‘EVC’ in de titel.
   • Examens bij de Vlaamse Examencommissie secundair onderwijs vraagt u aan met ODB-1001623.
    Dien elk schooljaar een nieuwe aanvraag in voor minstens 1 examen. Voor het eerste schooljaar voer je als startdatum de inschrijvingsdatum in en 31/8 als einddatum. Voor alle volgende schooljaren geef je als startdatum 1/9/x t.e.m. 31/8/x+1 in.
    Zolang uw werknemer bezig is met examens bij de examencommissie, moet jaarlijks een nieuwe VOV-aanvraag ingediend worden via het wse-loket op de code ODB-1001623.
   • Creditcontracten Vlaams hoger onderwijs vraagt u aan met ODB-P00004(opent in nieuw venster). Vervolgens laadt u het inschrijvingsattest voor het creditcontract op in de aanvraag, nadat u die hebt ingediend.
   • Schakelprogramma’s en voorbereidingsprogramma’s vraagt u aan met het ODB-nummer van het schakelprogramma/voorbereidingsprogramma van de juiste opleidingsverstrekker. U vindt die door in de opleidingsdatabank ‘schakelprogramma(opent in nieuw venster)’ of ‘voorbereidingsprogramma(opent in nieuw venster)’ in te geven als zoekterm.
  • Stap 4

   Doorloop alle schermen in het loket en dien uw terugbetalingsaanvraag in. Nadat u een terugbetalingsaanvraag indient, ontvangt u een bevestigingsmail met het dossiernummer (VG-VOV-...).Als alles in orde is, ontvangt u na de bevestigingsmail ook onmiddellijk een goedkeuringsmail.

   Wanneer uw aanvraag op ‘ingediend’ blijft staan, kan dat zijn omdat er in maart, voorafgaand aan het schooljaar, minder dan 50% tewerkstelling was. Dan kijken we naar de tewerkstelling van de maand waarin de opleiding start. De tewerkstellingsgegevens vanuit Dmfa zijn pas 3 maanden na het kwartaal beschikbaar. Het persoonlijk maximum kan dan pas berekend worden, waardoor de goedkeuring niet onmiddellijk volgt. Als de werknemer aan de voorwaarden voldoet, mag al VOV opgenomen worden.

  Een werkgever kan een al ingediende terugbetalingsaanvraag niet meer aanpassen.

  Als een werknemer zich tijdens het schooljaar voor extra uren of studiepunten inschrijft en daardoor méér uren mag opnemen dan het aantal dat in de terugbetalingsaanvraag is ingegeven, moet de werknemer dat aan zijn werkgever laten weten (door bijv. het nieuwe inschrijvingsattest af te geven) en dan mag de werkgever extra VOV-uren toekennen. De uiteindelijke berekening wordt gemaakt op basis van het aantal uren/studiepunten dat de opleidingsverstrekker aan de dienst attesteert.

  Na het indienen van een aanvraag, kan de werkgever wel nog de contactgegevens en het rekeningnummer aanpassen:

  • het e-mailadres kan per dossier aangepast worden. Voor elk dossier kan een ander e-mailadres worden ingegeven.
  • het rekeningnummer kan per onderneming aangepast worden. Als het rekeningnummer in één dossier gewijzigd wordt, gebeuren alle volgende betalingen op dat laatst ingegeven rekeningnummer.
  Richtlijnen voor werkgevers

  Bij ‘Documenten voor werkgevers’ vindt u onder meer de ‘Richtlijnen voor werkgevers’. Daarin vindt u een antwoord op veel gestelde en minder courante vragen over VOV.

  Registratie van opleidingsverlof in DmfA

  Geef in de DmfA-aangifte bij code 5 én de daarbij horende inlichtingenzone het aantal opgenomen VOV-uren in. Zorg ervoor dat beide velden ingevuld zijn. Gebeurt dat niet, dan heeft de Vlaamse overheid onvoldoende gegevens om uw terugbetaling in orde te brengen.

  Als werkgever uw terugbetalingsaanvraag opvolgen

  • Stap 1

   Raadpleeg uw ingediende dossiers in het WSE-loket(opent in nieuw venster):

   • Ga naar de tab ‘Mijn lopende dossiers’ en klik door naar ‘Ingediende aanvragen’;
   • Kies bij het veld ‘Maatregel’ voor ‘Vlaams opleidingsverlof’ en klik op de blauwe knop ‘Filteren’.
   • Nu verschijnt het kader ‘Zoeken binnen het Vlaams opleidingsverlof’. Klik daar op de blauwe knop ‘Naar het zoekscherm’.
   • U ziet nu een overzicht van al uw dossiers.

   Lees in de tabel wat de status van uw dossier betekent:

   StatusUitleg over de status
   IngediendOver dit dossier kan nog geen beslissing genomen worden. Mogelijke redenen:
   • het tewerkstellingspercentage van maart is te laag en het tewerkstellingspercentage van de maand waarin de opleiding start, is nog niet beschikbaar in de officiële bron (DmfA).
   • het dossier voldoet (nog) niet aan de minimum vereiste van 32 uren inschrijving.
   GeweigerdDit dossier geeft geen recht op VOV. Als u meent dat de weigering onterecht is, kunt u binnen de maand na beslissing een document met bewijs opladen in uw dossier in het WSE-loket. De aanvraag wordt dan door een dossierbehandelaar onderzocht.
   GoedgekeurdDit dossier werd goedgekeurd. Een goedgekeurd dossier kan betaald worden zodra er een aanwezigheidsattest is opgeladen door de opleidingsverstrekker en het aantal opgenomen uren VOV in aangegeven in de DmfA.
   Deels uitbetaaldVoor dit dossier gebeurde er één of meer betalingen. Het dossier werd (deels) betaald, maar correcties zijn in deze status nog mogelijk. Voor een dossier in ‘deels betaald’ kan nog bijbetaald worden.
   De werkgever kan correcties doen aan het aantal opgenomen VOV-uren in de DmfA-aangifte en de opleidingsverstrekker kan correcties doen in de aanwezigheidsattesten.
   Het dossier blijft in ‘Deels betaald’ staan tot aan de schooljaarafrekening. Dat is de laatste betaling. Na de schooljaarafrekening gaat het dossier naar ‘uitgevoerd’.
   UitgevoerdEr werd een schooljaarafrekening gemaakt. Dit dossier is volledig betaald en afgerond. Alle betalingen of eventuele vorderingen zijn gebeurd.
   OnontvankelijkDit dossier voldoet niet aan de indieningsvoorwaarden.
   StopgezetDit dossier werd stopgezet na goedkeuring. Als er een onterechte betaling gebeurde voor dit dossier, ontvangt de werkgever hiervoor een vordering.

   Zowel de werkgever als de mandataris (indien van toepassing) krijgt een e-mail met de beslissing. Ook de werknemer wordt op de hoogte gebracht via Mijn Burgerprofiel.

   Een dossier kan om verschillende redenen geweigerd worden. U kunt de reden van weigering raadplegen in het WSE-loket.

   • Ga naar de tab ‘Mijn lopende dossiers’ en klik door naar ‘Ingediende aanvragen’.

   • Kies voor ‘Vlaams opleidingsverlof’ bij het veld ‘Maatregel’ en klik op de blauwe knop ‘Filteren’.

   • Het kader ‘Zoeken binnen het Vlaams opleidingsverlof’ verschijnt. Klik daar op de blauwe knop ‘Naar het zoekscherm’.

   • U ziet nu een overzicht van al uw dossiers. Bij de dossiers met status ‘Geweigerd’ kunt u de reden van weigering lezen.

  • Stap 2

   Volg de planning en de details van de betalingen per schooljaar op.

   Per goedgekeurd uur Vlaams opleidingsverlof ontvangt u als werkgever een forfaitair bedrag van 21,30 euro. Elk kwartaal controleert de betaalapplicatie of er betaald kan worden door drie elementen zaken uit uw dossier naast elkaar te leggen:

   • het maximumrecht van de werknemer
   • de input van de werkgever (VOV-uren in code 5 en de inlichtingenzone in DmfA)
   • de input van de opleidingsverstrekker (digitale attestering van aanwezigheid in de les/deelname aan de eindbeoordeling).

   Als er attestering is voor de ingegeven VOV-uren en als het maximumrecht nog niet opgebruikt is, kan de terugbetaling uitgevoerd worden.

  Overzicht: wie doet wat?

  Een aanvraag Vlaams opleidingsverlof is een wisselwerking tussen vier partijen: de werknemer, de opleidingsverstrekker, de werkgever en de Vlaamse overheid.

  Een beknopt stappenplan met een overzicht van wat elke betrokken partij op een gegeven moment moet doen: Vlaams opleidingsverlof in tien stappen.

  Veelgestelde vragen