Standaard aanvraagprocedure

Volgt u een opleiding die geregistreerd is in de opleidingsdatabank? Volg dan de standaard aanvraagprocedure.

 • Stap 1

  Kijk na of u recht hebt op VOV. Enkel als u voldoet aan de voorwaarden VOV kan u Vlaams opleidingsverlof opnemen.

 • Stap 2

  Laat de opleidingsverstrekker weten dat u VOV wilt opnemen. Zo kan die de nodige stappen ondernemen om uw dossier voor VOV te vervolledigen en de aanwezigheden/deelname eindbeoordeling aan het departement WSE door te geven.

 • Stap 3

  Om VOV aan te vragen bij uw werkgever, bezorgt u hem tijdig uw inschrijvingsattest van de opleiding:

  • opleidingen die per schooljaar georganiseerd worden: ten laatste op 31 oktober
  • alle andere opleidingen: ten laatste 15 dagen na inschrijving
  • bij verandering van werkgever: 15 dagen na indiensttreding

  Als het registratienummer van de opleidingsdatabank niet op het inschrijvingsattest staat noteert u dit zelf bij op het document.

  • Stap 4
   • Bereken hoeveel uren VOV u maximum mag opnemen.
   • VOV mag ingepland worden vanaf 1 dag voor de start tot en met twee dagen na het einde van de opleiding. De staan vermeld op het inschrijvingsattest.
    Let op: Wie bij een werkgever hoogstens 50% tewerkgesteld is met een vast uurrooster mag enkel VOV opnemen als zijn werkdag overlapt met de lestijd en eventuele examens en/of stage.
   • VOV moet ingepland worden in overleg tussen werkgever en werknemer volgens de regels van de planning.

  • Stap 5

   U bent verplicht om de opleiding nauwgezet te volgen.

   Als u de opleiding niet nauwgezet volgt en u neemt toch meer VOV op dan waar u recht op hebt, dan kunt u een sanctie krijgen.

   Bent u gewettigd afwezig (PDF bestand opent in nieuw venster)? Bewaar dan zelf zorgvuldig (een kopie van) het afwezigheidsattest gedurende 3 jaar. Mogelijk vraagt het departement WSE dat bij u op.

  Aanvraagprocedure POP (na loopbaanbegeleiding)

  Volgde u loopbaanbegeleiding ((opent in nieuw venster)) bij een erkend loopbaancentrum en werd er in uw persoonlijk ontwikkelplan (POP) een opleiding aangeraden? Dan geeft deze opleiding misschien recht op VOV, ook al is ze niet geregistreerd in de opleidingsdatabank.

  Volg de aanvraagprocedure POP. De dienst Vlaams opleidingsverlof geeft u daarna feedback of de opleiding in aanmerking komt als loopbaangerichte opleiding ((opent in nieuw venster)) (ODB-P00001).

  • Stap 1

   Kijk na of u recht hebt op VOV. Enkel als u voldoet aan de voorwaarden VOV kan u Vlaams opleidingsverlof opnemen.

  • Stap 2

   U kreeg van het loopbaancentrum een attest loopbaanbegeleiding en van de opleidingsverstrekker een inschrijvingsattest:

   • Mail beide attesten naar de dienst Vlaams opleidingsverlof (attesten.opleidingsverlof@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)) en vermeld bij welke werkgever u VOV aanvraagt (naam bedrijf, e-mailadres en KBO-nummer).
   • De dienst VOV onderzoekt vervolgens uw dossier:
    • Het loopbaanattest mag maximum 6 jaar oud zijn.
    • U moet voor minstens 32 uren ingeschreven zijn in de opleiding.
    • De opleidingsverstrekker moet geregistreerd zijn als een gekwalificeerd dienstverlener en over een kwaliteitsregistratie WSE beschikken.
  • Stap 3

   Na onderzoek ontvangen u en uw werkgever een e-mail van de dienst Vlaams opleidingsverlof met de volgende informatie:

   • de beslissing of u voor deze opleiding VOV mag opnemen
   • het maximum aantal uren VOV waar u recht op hebt
  • Stap 4

   Laat de opleidingsverstrekker weten dat u VOV wilt opnemen. Zo kan die de nodige stappen ondernemen om uw dossier voor VOV te vervolledigen en de aanwezigheden aan het departement WSE door te geven.

  • Stap 5
   • VOV mag ingepland worden vanaf 1 dag voor de start- tot en met twee dagen na de einddatum die vermeld staat op het inschrijvingsattest. Wie bij een werkgever hoogstens 50% tewerkgesteld is met een vast uurrooster mag enkel VOV opnemen als zijn werkdag overlapt met de lestijd en eventuele examens en/of stage.
   • VOV moet ingepland worden in overleg tussen werkgever en werknemer volgens de regels van de planning.
  • Stap 6

   U bent verplicht om de opleiding nauwgezet te volgen.

   Als u de opleiding niet nauwgezet volgt en u neemt toch meer VOV op dan waar u recht op hebt, dan volgt er een sanctie.

   Bent u gewettigd afwezig (PDF bestand opent in nieuw venster)? Bewaar dan zelf zorgvuldig (een kopie van) het afwezigheidsattest. Mogelijk vraagt het departement WSE dat bij u op.

  Veelgestelde vragen