Uw tewerkstelling

Om VOV te kunnen opnemen, moet u bij de start van de opleiding, minstens 50% tewerkgesteld zijn, waarvan minsten een deel in de privésector en in het Vlaams Gewest. Het is de vestiging waarin u werkt die telt. We kijken daarvoor in de authentieke bron: DmfA. Waar u zelf woont en de locatie van de hoofdzetel van de organisatie, zijn niet belangrijk.

We kijken naar uw tewerkstellingspercentage van de maand september (of naar de maand waarin u met de opleiding start volgens de startdatum op uw inschrijvingsattest, maar alleen als u in september minder dan 50% werkt). Dat bepaalt op hoeveel uren VOV u dat schooljaar recht hebt. U moet minstens 50% werken in september om recht te hebben op VOV. Werkt u in september minder dan 50%, dan wordt er gekeken naar de maand waarin u met de opleiding start. Is dit ook minder dan 50%, dan hebt u voor dat schooljaar geen recht op VOV. Lees meer over uw persoonlijk maximum per schooljaar.

Exact 50% tewerkgesteld met een vast uurrooster?

Wie exact 50% tewerkgesteld is met een vast uurrooster, kan alleen VOV opnemen tijdens werkuren die samenvallen met de lestijd. Als u nadien meer werkt dan 50%, dan vervallen de samenvallende uren en kan u het VOV ook op een ander moment opnemen.

Brussel of Wallonië?

Werkt u in Brussel of Wallonië? Neem dan contact op met de dienst die bevoegd is voor het betaald educatief verlof in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (opent in nieuw venster) of in het Waalse Gewest (opent in nieuw venster).

Uw opleiding

De volgende opleidingen geven recht op VOV:

 • opleidingen die geregistreerd zijn in de opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives (opent in nieuw venster). De geregistreerde opleidingen hebben allemaal een registratienummer die begint met ODB-... .
  • U moet voor minstens 3 studiepunten of 32 contacturen of lestijden ingeschreven (niet aanwezig) zijn. U mag verschillende modules van éénzelfde opleidingsverstrekker combineren om aan dat minimum te raken.
   Uitzondering: Sommige opleidingen (mentoropleidingen) staan in de databank met minder dan 32 uren. Deze geven ook recht op VOV, ook al bent u hiervoor niet voor 32 uren ingeschreven.
  • In de opleidingsdatabank leest u bij bepaalde opleidingen beperkende voorwaarden over het huidige opleidingsniveau van de werknemer. Hou ook daar rekening mee.
  • Als u met een opleiding gestart bent en VOV opnam, dan kunt u de opleiding ook afmaken met VOV, ook al zit de opleiding niet meer in de opleidingsdatabank (stopzetting). In het WSE-loket kan het ODB-nummer van een stopgezette opleiding wel opgeroepen worden om een terugbetalingsaanvraag in te dienen.
  • Uitzondering: een opleiding volgen via een examencontract (hoger onderwijs) geeft geen recht op VOV. Een creditcontract of diplomacontract geven wel recht op VOV. Een creditcontract van hoger onderwijs Vlaanderen heeft in de opleidingsdatabank een apart registratienummer: ODB-P00004.
  • Vindt u de opleiding niet in de opleidingsdatabank? Vraag dan meer info bij de opleidingsverstrekker. Als de opleiding toch geregistreerd is, kunnen zij u het registratienummer meegeven. Is dit niet het geval, dan kan de opleidingsverstrekker hiervoor zelf actie ondernemen.
 • loopbaangerichte opleidingen (opent in nieuw venster): een opleiding die aangeraden wordt in uw persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) tijdens het volgen van loopbaanbegeleiding:
  • Het loopbaancentrum verklaart dat de opleiding noodzakelijk is voor de uitvoering van het POP via een attest loopbaanbegeleiding. Bezorg dat attest aan uw werkgever en aan de dienst Vlaams opleidingsverlof via attesten.opleidingsverlof@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie), samen met het inschrijvingsattest van de opleiding.
  • De opleiding duurt minstens 32 uren.
  • De opleidingsverstrekker moet geregistreerd zijn als een gekwalificeerd dienstverlener. Had de opleidingsverstrekker ten laatste op 31 augustus 2019 een erkenning als dienstverlener voor kmo-portefeuille of voor opleidingscheques (opent in nieuw venster), dan wordt deze tot 2 september 2021 beschouwd als gekwalificeerd dienstverlener. Vanaf 2 september 2021 geldt enkel de kwaliteitsregistratie WSE.

   De opleidingsverstrekker hoeft niet in het Vlaams Gewest gevestigd te zijn.

  • Het loopbaanattest mag maximum 6 jaar oud zijn.
  • In de opleidingsdatabank is dit type opleiding te vinden via het registratienummer ODB-P00001.
 • examens bij Vlaamse Examencommissie secundair onderwijs (opent in nieuw venster)
  • In de opleidingsdatabank is dit type te vinden via het registratienummer ODB-P00003.
 • examens die de Vlaamse Gemeenschap organiseert om eerder verworven competenties te erkennen: ervaringsbewijzen EVC (opent in nieuw venster)
  • In de opleidingsdatabank is dit type te vinden via het registratienummer ODB-P00002.

Als opleidingsverstrekker een opleiding aanbieden
Wilt u dat uw opleidingen in aanmerking komen voor VOV? Bekijk dan de voorwaarden voor opleidingsverstrekkers.

Aanwezigheden en eindbeoordeling

U bent verplicht de opleiding nauwgezet te volgen. Dit betekent dat u

 • voldoende aanwezig moet zijn in de les
 • én/of moet deelnemen aan de eindbeoordeling als die is voorzien.

Het niet nauwgezet volgen van de opleiding kan gevolgen hebben voor uw recht op VOV of leiden tot een sanctie.

Overgangsmaatregelen

Overgangsmaatregel BEV

Alleen als u in het vorige schooljaar een meerjarige opleiding volgde en voor deze opleiding ook effectief betaald educatief verlof (BEV) opnam in Vlaanderen, kunt u dezelfde opleiding (bij taalopleidingen: dezelfde taal bij dezelfde opleidingsverstrekker) verderzetten en daarvoor ook nog BEV opnemen. U kunt de opleiding met BEV verderzetten tot en met 31 december 2021.

In dat geval blijven de administratieve regels van BEV gelden en wordt er dus gewerkt met papieren getuigschrift van regelmatige inschrijving en getuigschriften van nauwgezetheid.

Overgangsmaatregel voor opleidingen die stopgezet zijn in de opleidingsdatabank

Een werknemer die het voorgaande schooljaar een opleiding volgde en hiervoor gebruik maakte van VOV, kan diezelfde opleiding het volgende schooljaar voortzetten en daarvoor gebruik maken vanVOV, ook al is die opleiding op dat moment niet meer geregistreerd in de opleidingsdatabank.  

Op het inschrijvingsattest van zo’n ‘stopgezette’ opleiding, vermeldt de opleidingsverstrekker nog steeds het ODB-nummer van de opleiding (dus van de opleiding die niet meer geregistreerd is in de opleidingsdatabank). 

De werkgever kan dat ODB-nummer nog steeds oproepen in het WSE-loket bij het indienen van de terugbetalingsaanvraag.  

FAQ

Veelgestelde vragen: