Uw tewerkstelling

1. Start van de opleiding

Om VOV te kunnen opnemen, moet u bij de start van de opleiding minstens 50% tewerkgesteld zijn, waarvan minstens een deel in de privésector en minstens een deel in het Vlaams Gewest. De plaats van tewerkstelling is de vestiging waar u werkt, zoals vermeld in de authentieke bron DmfA. Waar u zelf woont en de locatie van de hoofdzetel van de organisatie, zijn niet belangrijk (alleen als in DmfA geen vestiging ingevuld is, is het wél de hoofdzetel die telt).

2. Tewerkstellingspercentage september

Om te bepalen op hoeveel uren VOV u dat schooljaar recht hebt, kijken we naar uw tewerkstellingspercentage van de maand september. U moet minstens 50% werken in september om recht te hebben op VOV (persoonlijk maximum).

 • Werkt u in september minder dan 50%? Dan wordt er gekeken naar het tewerkstellingspercentage van de maand waarin u start met de eerste opleiding (= eerste aanvraag), De startdatum van de opleiding op uw inschrijvingsattest geldt hier.
 • Is het percentage ook van die maand minder dan 50%? Dan hebt u voor dat schooljaar geen recht op VOV.

Lees meer over uw persoonlijk maximum per schooljaar.

Brussel of Wallonië?

Werkt u in Brussel of Wallonië? Neem dan contact op met de dienst die bevoegd is voor het betaald educatief verlof in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ((opent in nieuw venster)) of in het Waalse Gewest ((opent in nieuw venster)).

Uw opleiding

De volgende opleidingen geven recht op VOV:

 • opleidingen die geregistreerd zijn in de opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives ((opent in nieuw venster)). De geregistreerde opleidingen hebben allemaal een registratienummer die begint met ODB-… .
  • U moet voor minstens 3 studiepunten of 32 contacturen of lestijden ingeschreven (niet aanwezig) zijn, binnen een periode van 1 jaar (365 dagen). U mag verschillende modules bij eenzelfde opleidingsverstrekker combineren om aan dat minimum te raken. In schooljaar 2021-2022 mag u zelfs modules combineren van verschillende opleidingsverstrekkers om aan dat minimum te raken.
   Uitzondering: Sommige opleidingen (mentoropleidingen) staan in de databank met minder dan 32 uren. Ook die opleidingen geven ook recht op VOV, ook al bent u daarvoor niet voor 32 uren ingeschreven.
  • In de opleidingsdatabank leest u bij bepaalde opleidingen beperkende voorwaarden over het huidige opleidingsniveau van de werknemer. Hou ook daar rekening mee. Als u een opleiding start en er is geen scholingsvoorwaarde, dan kan u de opleiding ook afmaken onder deze voorwaarde, ook als er er tijdens het volgen van de opleiding een scholingsvoorwaarde aan de opleiding wordt toegevoegd.
  • Als u met een opleiding gestart bent en VOV opnam, dan kunt u de opleiding ook afmaken met VOV, ook al zit de opleiding niet meer in de opleidingsdatabank (stopzetting). In het WSE-loket kan het ODB-nummer van een stopgezette opleiding wel opgeroepen worden om een terugbetalingsaanvraag in te dienen.
  • Uitzondering: een opleiding volgen via een examencontract (hoger onderwijs) geeft geen recht op VOV. Een creditcontract of diplomacontract geeft wel recht op VOV. Een creditcontract van hoger onderwijs Vlaanderen heeft in de opleidingsdatabank een apart registratienummer: ODB-P00004.
  • Vindt u de opleiding niet in de opleidingsdatabank? Vraag dan meer informatie bij de opleidingsverstrekker. Als de opleiding toch geregistreerd is, kunnen zij u het registratienummer meegeven. Is dat niet het geval, dan kan de opleidingsverstrekker daarvoor zelf actie ondernemen.
 • loopbaangerichte opleidingen ((opent in nieuw venster)): een opleiding die aangeraden wordt in uw persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) tijdens het volgen van loopbaanbegeleiding ((opent in nieuw venster)) bij een erkend loopbaancentrum:
  • Het loopbaancentrum verklaart dat de opleiding noodzakelijk is voor de uitvoering van het POP via een attest loopbaanbegeleiding. Bezorg dat attest aan uw werkgever en aan de dienst Vlaams opleidingsverlof via attesten.opleidingsverlof@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie), samen met het inschrijvingsattest van de opleiding.
  • U bent voor minstens 32 contacturen ingeschreven (niet aanwezig).
  • De opleidingsverstrekker moet geregistreerd zijn als een gekwalificeerd dienstverlener en over een kwaliteitsregistratie WSE beschikken.

   De opleidingsverstrekker hoeft niet in het Vlaams Gewest gevestigd te zijn.

  • Het loopbaanattest mag maximum 6 jaar oud zijn.
  • In de opleidingsdatabank is dit type opleiding te vinden via het registratienummer ODB-P00001.
 • examens bij Vlaamse Examencommissie secundair onderwijs ((opent in nieuw venster))
  • In de opleidingsdatabank is dit type te vinden via het registratienummer ODB-1001623.
 • examens die de Vlaamse Gemeenschap organiseert om eerder verworven competenties te erkennen: ervaringsbewijzen EVC ((opent in nieuw venster))
  • In de opleidingsdatabank is dit type te vinden via het registratienummer ODB-P00002.

Als opleidingsverstrekker een opleiding aanbieden
Wilt u dat uw opleidingen in aanmerking komen voor VOV? Bekijk dan de voorwaarden voor opleidingsverstrekkers.

Aanwezigheden en eindbeoordeling

U bent verplicht de opleiding nauwgezet te volgen. Dit betekent dat u

 • voldoende aanwezig moet zijn in de les
 • én/of moet deelnemen aan de eindbeoordeling als die is voorzien.

Het niet nauwgezet volgen van de opleiding kan gevolgen hebben voor uw recht op VOV en/of leiden tot een sanctie.

Overgangsmaatregelen

Overgangsmaatregel voor opleidingen die stopgezet zijn in de opleidingsdatabank

Een werknemer die het voorgaande schooljaar een opleiding volgde en hiervoor gebruik maakte van VOV, kan diezelfde opleiding het volgende schooljaar voortzetten en daarvoor gebruik maken vanVOV, ook al is die opleiding op dat moment niet meer geregistreerd in de opleidingsdatabank.  

Op het inschrijvingsattest van zo’n ‘stopgezette’ opleiding, vermeldt de opleidingsverstrekker nog steeds het ODB-nummer van de opleiding (dus van de opleiding die niet meer geregistreerd is in de opleidingsdatabank). 

De werkgever kan dat ODB-nummer nog steeds oproepen in het WSE-loket bij het indienen van de terugbetalingsaanvraag.  

Wegwijzer

Wat als u niet voldoet aan de voorwaarden voor Vlaams opleidingsverlof, maar toch een opleiding wil volgen terwijl u werkt?

Beantwoord de vragen in de Wegwijzer en ontdek voor welke Vlaamse opleidingsincentives u in aanmerking komt.

Veelgestelde vragen