Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vastgoedtransacties Vlaamse Belastingdienst

Vastgoedtransacties

De dienst Vastgoedtransacties van de Vlaamse Belastingdienst verleent diensten aan andere openbare besturen bij hun verwervings-, vervreemdings- en onteigeningsprocedures, en treedt daarbij op als “notaris” van de Vlaamse overheid. Als privé-persoon kan u geen beroep doen op hun diensten.

Onteigeningsprocedures

De dienst Vastgoedtransacties

 • kan voor rekening van andere entiteiten van de Vlaamse Overheid onteigeningsprocedures uitvoeren
 • helpt andere entiteiten van de Vlaamse Overheid bij onteigeningsprocedures, bijvoorbeeld door advies te verlenen of mee de onteigeningsvergoeding te bepalen.

Verwerving en vervreemding van onroerende goederen

De dienst Vastgoedtransacties kan diensten verlenen op vlak van:

 • verwerving en vervreemding, meestal door een aankoop of (openbare) verkoop, van onroerende goederen, voor rekening van
  • andere entiteiten van de Vlaamse Overheid
  • andere openbare instellingen
  • lokale besturen (zoals gemeenten en OCMW’s).
 • de schatting en de waardering van vermogensbestanddelen, en onroerende goederen in het bijzonder.

Procedure

Nieuwe opdrachten moeten aangevraagd worden via het aanvraagformulier. U downloadt het formulier hieronder en vult het in. Mail het volledig ingevulde formulier en de nodige bijlagen naar vastgoedtransacties@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).

Lopende verkopen

Een overzicht van de lopende verkopen vindt u terug op onderstaande pagina:

Authentificerende derde - notarisfunctie

De dienst Vastgoedtransacties kan optreden als authentificerende derde: ze kan authentieke aktes opmaken, net zoals dat door een gewone notaris gebeurt.

De dienst doet dit alleen voor haar wettelijke opdrachten, zoals:

 • het verlijden van akten van verwervingen en vervreemdingen van onroerende goederen door openbare besturen.
 • het verlijden van akten die verband houden met de oprichting, de organisatie, de statuten en het intern bestuur van rechtspersonen die verband houden met de Vlaamse overheid.

U kan als burger of onderneming zelf geen beroep doen op de afdeling Vastgoedtransacties ter vervanging van een gewone notaris.