Op het programma stonden volgende thema’s:

  • Introductie door de minister van de Vlaamse Rand, Ben Weyts
  • Groen in de Vlaamse Rand, een projectoproep - door het Agentschap Natuur en Bos
  • Onderwijs: focus op het Nederlands bij jongeren in de Rand, twee projectoproepen - door het Departement Onderwijs en Vorming
  • Voorstelling van de ‘nieuwe directeur van de vzw ‘de Rand’, Jo Van Vaerenbergh en toekomstvisie van de vzw
  • Toelichting bij de voorbije maatregelen en aangepaste werking in het kader van de coronacrisis binnen Halle-Vilvoorde - door de Procureur des Konings van het gerechtelijk arrondissement Halle-Vilvoorde.

Verderop deze pagina vind je de presentaties en de opnames daarvan terug. RINGtv maakte ook een compilatie van het colloquium ((opent in nieuw venster)) in ‘Over de Rand’.

Introductie door minister Ben Weyts

Inhoud is aan het laden