Gedaan met laden. U bevindt zich op: Iedereen digitaal mee

Iedereen digitaal mee

Een toegankelijke dienstverlening voor iedereen, dat is waar de Vlaamse Regering vandaag aan werkt. De Mijn Burgerprofiel app is hét digitale loket waar burgers terechtkunnen voor al hun dossiers en aanvragen bij de Vlaamse overheid. Met projecten rond e-inclusie wil de overheid ervoor zorgen dat niemand uit de boot valt. Zo is iedereen mee in de digitale transformatie van morgen.

Mijn Burgerprofiel app

De voorbije jaren heeft Vlaanderen een forse boost gegeven aan de digitale overheid. Zo is Mijn Burgerprofiel vandaag hét digitale overheidsloket waarmee burgers en ondernemers hun zaken met de overheid thuis digitaal kunnen regelen.

De website van Mijn Burgerprofiel was al een tijdje operationeel. Maar met Vlaamse Veerkrachtmiddelen kon nu ook de mobiele app sneller dan gepland gelanceerd worden. Met nieuwe app krijgt elke Vlaming nog vlotter toegang tot de digitale overheid: je vindt er alle dossiers en meldingen van de overheid op één plek. Ook kan je er eBox-documenten en -attesten downloaden, nieuws volgen of premies en vergunningen aanvragen. De app heeft ook een digitale wallet, om veilig een kopie van identiteitsdocumenten, toegangspasjes voor het recyclagepark of andere belangrijke zaken te bewaren.

De meeste burgers gaan het liefst naar hun eigen gemeente om overheidszaken te regelen. Maar nu kan je daarvoor gewoon de app van je gemeente gebruiken.

Jan Jambon

minister-president

Meer dan 200 steden en gemeenten bieden Mijn Burgerprofiel al aan op hun website. En nu kunnen ze ook de app personaliseren en uitbreiden met lokaal nieuws en handige functies. Denk aan een afspraak maken bij de gemeente of de afvalkalender checken. In 2022 brachten 13 pilootgemeenten zo’n lokale versie van de app uit. Op Mijn Burgerprofiel(opent in nieuw venster) vind je welke gemeente de app al heeft.

De meeste burgers gaan het liefst naar hun eigen gemeente om overheidszaken te regelen”, aldus minister-president Jan Jambon. “En nu kan je dus gewoon de app van je gemeente gebruiken. Je kan er je Vlaams groeipakket raadplegen, je omgevingsvergunning opvolgen of je huwelijksakte downloaden.”

Met de app Mijn Burgerprofiel zet Vlaanderen opnieuw een grote digitale stap vooruit. Zo krijgen Vlamingen morgen nog vlotter toegang tot de digitale overheid.

Meer info over Mijn Burgerprofiel(opent in nieuw venster).

Bekijk het dashboard waarmee de Vlaamse overheid het herstel monitort en de kernindicatoren waar het relanceplan een (in)directe impact op wil hebben, met aandacht voor digitalisering: digitale overheid.

Digibuddies

Vier mensen die aan hun computer zitten

Als de dienstverlening van overheden en bedrijven meer en meer digitaal verloopt, is het belangrijk dat alle burgers vlot aan de slag kunnen in die digitale wereld. Met het actieplan Iedereen digitaal kunnen steden en gemeenten vandaag werk maken van een digitaal inclusiebeleid op lange termijn. “Dankzij Vlaamse Veerkrachtmiddelen kunnen lokale besturen een beleid op poten zetten rond e-inclusie”, vertelt Olivia Demonie, beleidsmedewerker gelijke kansen e-inclusie bij het Agentschap voor Binnenlands Bestuur.

Zo is er het relanceproject digibuddies, waarbij gemotiveerde vrijwilligers Vlamingen op weg helpen in de digitale wereld. De Vlaamse overheid voorziet daarbij audiovisuele en andere middelen om digitaal sterker te worden.
Met deze initiatieven verkleint het risico op digitale uitsluiting, zeker bij mensen in een kwetsbare positie. Zo zorgen we er samen voor dat morgen iedereen digitaal mee is.

Digitale inclusiecoach

© Agentschap Binnenlands Bestuur

25 lokale ambtenaren kregen in 2022 het diploma van digitale inclusiecoach van minister van Gelijke Kansen Bart Somers. Tijdens deze pilootopleiding van Mediawijs(opent in nieuw venster) en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten(opent in nieuw venster) (VVSG) leerden de ambtenaren meer over digitale inclusie, mediawijsheid en digitale geletterdheid. Ze gingen ook zelf aan de slag en werkten een beleidstekst en actieplan uit over e-inclusie voor hun dienst of lokaal bestuur. Die theorie zetten ze vandaag om in praktijk, als digitale inclusiecoach van hun lokaal bestuur.

In 2023 en 2024 zullen alle lokale besturen de opleiding digitale inclusiecoach kunnen volgen. Met die nieuwe kennis kunnen ze dan werk maken van een digitaal inclusiebeleid dat inwoners helpt om morgen digitaal mee te zijn.

Pc-klassen in nooddorpen

In 2022 kende de Vlaamse Regering 203.000 euro Vlaamse Veerkrachtmiddelen toe aan vzw Blenders om pc-klassen op te richten in de nooddorpen voor Oekraïense vluchtelingen. Vandaag vind je zulke klassen in de nooddorpen in Antwerpen en Mechelen.

Dankzij deze openbare computerruimtes, de hard- en software voor de klassen en de algemene begeleiding in de nooddorpen kunnen Oekraïense vluchtelingen morgen ook deel uitmaken van een digitaal Vlaanderen.

City Deal 'E-inclusion by design'

Alle lokale overheden zijn ervan overtuigd dat hun digitale dienstverlening zo gebruiksvriendelijk mogelijk moet zijn. Toch is dat vandaag niet altijd het geval. Daarom investeert de Vlaamse Regering via Vlaamse Veerkracht 2,89 miljoen euro in de City Deal ‘E-inclusion by design’(opent in nieuw venster). De City Deal helpt lokale overheden om de gebruiksvriendelijkheid van hun digitale diensten te verbeteren. Dat gebeurt via experimenten waarbij de eindgebruiker centraal staat bij de ontwikkeling en uitvoering van nieuwe digitale dienstverlening. De lessen uit deze experimenten worden omgezet in bruikbaar materiaal en gebundeld in een toolbox.
Tussen maart 2022 en december 2024 zullen de 13 centrumsteden in Vlaanderen de uitdaging van de City Deal aangaan. Zo kunnen ze morgen hun digitale dienstverlening nog toegankelijker maken voor hun inwoners.

Meer over Iedereen digitaal

Lees meer over het actieplan iedereen digitaal.

Beleidstool Digitale inclusie(opent in nieuw venster): beleidstool voor lokale besturen om een visie en een beleid rond digitale inclusie uit te werken.

Brochure voor digihelpers(opent in nieuw venster): brochure met praktische tips voor digihelpers om personen die risico lopen op digitale uitsluiting, te herkennen, te begeleiden, en door te verwijzen.

Met de financiering van de projecten van ‘Iedereen digitaal’ wil Vlaamse Veerkracht bijdragen aan de digitale vaardigheden bij burgers. Bekijk het dashboard waarmee de Vlaamse overheid het herstel monitort en de kernindicatoren waar het relanceplan een (in)directe impact op wil hebben, met aandacht voor e-inclusie: digitale vaardigheden bij burgers.

Betere informatie over afvalverwerking

Grote kubussen met gesorteerd kunststof in verschillende kleuren

Dankzij het nieuwe informatiesysteem MATIS zal de OVAM de verwerking van afvalstoffen veel beter kunnen opvolgen vanaf de inzameling tot bij de definitieve recyclage.

“Vroeger wisten we enkel hoeveel afval bedrijven en huishoudens gesorteerd aanbieden voor verwerking, en hoeveel afval naar de verwerkingsbedrijven vertrekt. We hadden eigenlijk geen goed zicht op wat er daarna mee gebeurt”, vertelt Koen Smeets, teamverantwoordelijke Onderzoek & Monitoring bij de OVAM. “Dankzij MATIS zullen we weten hoeveel afval er aankomt in de verwerkingsbedrijven doorheen de hele verwerkingsketen, maar ook hoeveel daarvan effectief gerecycleerd wordt of hergebruikt, en hoeveel er eindigt als niet-recycleerbaar afval dat gestort of verbrand moet worden”.

Dankzij die informatie krijgt de Vlaamse overheid een beter zicht op de afvalstromen en kan ze haar beleid daarop afstemmen. Zo komen we weer een stap dichter bij een volledig circulaire economie waarin niets verloren gaat.

Koen Smeets: “Daarnaast zullen we dankzij MATIS sneller kunnen detecteren wanneer er problemen zijn bij een afvalverwerkingsbedrijf en de handhavers daarvan snel op de hoogte brengen. Zo kunnen we voorkomen dat de overheid moet opdraaien voor het opruimen van afvalstoffen die illegaal werden achtergelaten. Op basis van de gegevens in MATIS zullen we ook beter kunnen optreden tegen frauduleuze en illegale prakijken en zullen we sneller op de hoogte zijn van marktproblemen in de circulaire economie.”

Sinds begin dit jaar kunnen de inzamelaars van huishoudelijke afvalstoffen en de afvalverwerkingsbedrijven hun data invoeren in MATIS. Vanaf 2023 zal dat verplicht worden voor alle bedrijven die afvalstoffen inzamelen of verwerken.

Meer informatie over MATIS(opent in nieuw venster)

Met de financiering van MATIS wil Vlaamse Veerkracht bijdragen aan een meer digitale overheid, betere verwerking van primair bedrijfsafval en minder broeikasgasemissies. Bekijk het dashboard waarmee de Vlaamse overheid het herstel monitort en de kernindicatoren waar het relanceplan een (in)directe impact op wil hebben, met aandacht voor digitalisering: digitale overheid, verwerking van primair bedrijfsafval en broeikasgasemissies.