Wat

Volgende werken komen in aanmerking voor de premie voor de categorie elektriciteit en sanitair:

 • werken aan de elektrische installatie en telecommunicatie, inclusief de aansluiting op het openbare net en de plaatsing van de meetinstallatie voor elektriciteit
 • vervangen van leidingen van de centrale verwarming
 • vernieuwen van sanitaire leidingen en afvoeren
 • plaatsen van een regenwaterinstallatie samen met het vernieuwen van sanitaire leidingen en afvoeren
 • vernieuwen van de bestaande sanitaire toestellen of het plaatsen van maximaal één douche, één ligbad, twee wastafels en één toilet, als die nog niet aanwezig zijn in de woning, samen met het vernieuwen van sanitaire leidingen en afvoeren.

Voor wie

Elke eigenaar-bewoner uit de middelste en laagste inkomenscategorie en verhuurder aan een sociaal verhuurkantoor (SVK) kan een premie krijgen voor de categorie elektriciteit en sanitair.

Voor welke gebouwen

 • De woning of het appartement moet minstens 15 jaar oud zijn op de datum van de aanvraag van Mijn VerbouwPremie. Deze controle gebeurt aan de hand van de aansluitingsdatum op het elektriciteitsdistributienet of op basis van de meest recente gegevens van de Federale Overheidsdienst Financiën. Bij betwisting geldt de oudste van de twee data.

U kunt de premie aanvragen voor

 • de renovatie van een bestaand gebouw, zoals een woning of een appartement gelegen in het Vlaamse Gewest
 • de realisatie van een nieuwe woning of appartement (gelegen in het Vlaamse Gewest) door herbestemming (het verbouwen van een bestaand gebouw, bijvoorbeeld een bedrijfspand of schuur die wordt verbouwd tot een woning). 

De premie is enkel van toepassing voor woningen en appartementen. Werken aan gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen komen niet in aanmerking.

Een gebouw dat gesloopt en volledig herbouwd wordt, komt niet in aanmerking. Voor vervangingsbouw geldt in veel gevallen een verlaagd btw-tarief voor afbraak en wederopbouw (6% i.p.v. 21%). Particulieren die niet in aanmerking voor het verlaagde btw-tarief, kunnen in het Vlaamse gewest onder bepaalde voorwaarden een sloop- en heropbouwpremie aanvragen.

Andere voorwaarden

 • U kunt zelf de werken uitvoeren of laten uitvoeren door een aannemer.
 • U kunt slechts om de 5 jaar (na aanvraagdatum van een eerdere premie bij de Vlaamse overheid) een premie krijgen voor de categorie elektriciteit en sanitair. Vraagt u de huidige renovatiepremie aan voor de categorie elektriciteit en sanitair vanaf 7 mei 2022 (de dag na de bekendmaking van het besluit in het Belgisch staatsblad)? Dan begint de periode van 5 jaar reeds te lopen.
 • U kunt Mijn VerbouwPremie aanvragen voor facturen of delen van facturen waarvoor u nog geen renovatiepremie en/of premie bij Fluvius heeft aangevraagd en waarvoor nog geen premie werd toegekend en dit voor alle categorieën van werken. Heeft u in het verleden een renovatiepremie of Fluvius-premie aangevraagd voor bijvoorbeeld werken aan de muren, kunt u zonder wachttijd Mijn VerbouwPremie aanvragen voor andere facturen en andere werken aan de muren.
 • De facturen die u bij de aanvraag moet bijvoegen, mogen op de aanvraagdatum van de premie maximaal 2 jaar oud zijn (24 maanden).

 • Tussen 1 oktober en 31 december 2022 kunt u premies aanvragen voor facturen die maximaal 2 jaar en 3 maand oud zijn op de aanvraagdatum (i.p.v. maximaal 2 jaar oud zijn).

 • Het totale factuurbedrag moet minimaal 1000 euro (exclusief btw) zijn om in aanmerking te komen voor de premie.

 • De elektrische installatie moet conform zijn met het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI).

 • Het plaatsen van nieuwe sanitaire toestellen/installaties (douche, ligbad, wastafel en toilet), komen enkel in aanmerking bij de vernieuwing van sanitaire leidingen en afvoeren.

 • De premie is voor het vernieuwen van de bestaande sanitaire toestellen of de plaatsing van maximaal één douche, één ligbad, twee wastafels en één toilet.

 • Badkamermeubels en accessoires komen niet in aanmerking voor de premie.

 • Ook elektrische verbruikstoestellen, verlichtingsarmaturen en het plaatsen van radiatoren en andere afgiftesystemen komen niet in aanmerking voor de premie.

​​​​​​​Alle bovengenoemde voorwaarden zijn cumulatief.

Bedrag

Benieuwd welke premies u kan aanvragen en op welk premiebedrag u recht hebt? Raadpleeg de simulator ((opent in nieuw venster)). Het bedrag hangt af van de  aard van het gebouw en wie het aanvraagt.

Onderstaande premiepercentages (50% en 35% in de laagste en middelste inkomensgroep) gelden voor alle premieaanvragen tot en met 31-12-2023. Voor aanvragen vanaf 2024 zijn lagere premiepercentages van toepassing (respectievelijk 35% en 25%).

 • Laagste inkomenscategorie of verhuurder aan een sociaal verhuurkantoor
  U kunt een premie krijgen tot 50% van de investering. De maximale premie bedraagt 3.750 euro. Het totale factuurbedrag (van de uitgevoerde werken per categorie) dat in aanmerking komt is minimaal 1.000 en maximaal 7.500 euro, beiden exclusief BTW, voor alle bovenstaande werken samen.
 • Middelste inkomenscategorie
  U kunt een premie krijgen tot 35% van de (geplande) kosten. De maximale premie bedraagt 2.625 euro. Het totale factuurbedrag (van de uitgevoerde werken per categorie) dat in aanmerking komt is minimaal 1.000 en maximaal 7.500 euro, beiden exclusief BTW, voor alle bovenstaande werken samen.

Hoe aanvragen

 • Vanaf 1 oktober 2022 kunt u de premie online aanvragen via het digitaal loket. U kunt Mijn VerbouwPremie niet op papier aanvragen. Bent u hier niet voldoende mee vertrouwd, dan kunt u het woonloket van uw gemeente of het Energiehuis voor uw gemeente ((opent in nieuw venster)) contacteren om u te helpen bij uw aanvraag.
 • De premie kunt u voor eenzelfde gebouw voor iedere categorie van werken afzonderlijk of voor meerdere categorieën van werken in 1 keer samen aanvragen.
 • De behandeltermijn bedraagt maximaal 8 maanden en de premie wordt na maximaal 12 maanden uitbetaald. Uiteraard wordt ernaar gestreefd dossiers zo snel mogelijk te behandelen en uit te betalen.
 • U moet uw aanvraag uiterlijk 2 jaar na de datum van de laatste factuur (=eindfactuur) indienen. Enkel de voorschot- en tussentijdse facturen met factuurdatum binnen de 2 jaar voor de aanvraagdatum van de premie, komen in aanmerking voor de berekening van het premiebedrag.
 • Tussen 1 oktober en 31 december 2022 kunt u premies aanvragen voor facturen die maximaal 2 jaar en 3 maand oud zijn op de aanvraagdatum (i.p.v. maximaal 2 jaar oud zijn).
 • Documenten die nodig zijn om de premie aan te vragen
  • Verplichte documenten:
   • het keuringsattest van een elektrische installatie moet
    • van toepassing zijn op de woning waarvoor de aanvraag gebeurt

    • dateren van voor de aanvraagdatum

    • dateren van na de elektriciteitswerken

    • aangeven dat de elektrische installatie conform is

    • uitgeschreven zijn door een erkend keuringsorgaan.

   • voorschot-, tussentijdse facturen als eindfacturen.

  • Optionele documenten:

   • offertes.

  • U moet alle documenten tot 2 jaar na de uitbetaling van de premie bijhouden. De originele documenten, de betalingsbewijzen van de facturen en de foto’s (voor en na de werken) moet u op vraag steeds kunnen voorleggen.