Gedaan met laden. U bevindt zich op: Duurzame mobiliteit Beleidsthema's

Duurzame mobiliteit

De Vlaamse overheid werkt aan toekomstbestendig vervoer met aandacht voor leefmilieu en klimaat.

Stimuleren van duurzame vervoersmiddelen

De Vlaamse overheid wil het gebruik van duurzame vervoersmiddelen stimuleren. Ze verleent daarvoor onder andere subsidies voor het aanleggen van betere fietsinfrastructuur en duurzaam woon en werkverkeer.

Maatregelen om uitstoot te verminderen

Europa ijvert voor ‘clean power for transport’, oftewel voertuigen die rijden op elektriciteit, aardgas of waterstof. Om de definitieve doorbraak van milieuvriendelijke voertuigen te realiseren, draagt ook de Vlaamse overheid haar steentje bij met een concreet actieplan.

Vooruitkijken

Duurzaamheid blijft ook op langere termijn een van de belangrijkste topics binnen het mobiliteitsbeleid.