Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vergunde werken Wijzigingen en regularisaties

Vergunde werken

Geldig voor alle bouwaanvragen

De vergunde werken zijn de werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning werd verleend of waarvan een melding werd gedaan. Op de vergunde werken aan een gebouw zijn de EPB-eisen van toepassing. Deze werken worden in de EPB-aangifte gerapporteerd.

Eerder uitgevoerde werken (die dus niet in de vergunning zijn opgenomen) zijn niet aan de EPB-eisen onderworpen.

Als op een gebouw EPB-eisen van toepassing zijn, gelden die voor de totaliteit van de werken, handelingen en wijzigingen die aan het gebouw uitgevoerd worden en dus ook voor de werken, handelingen en wijzigingen die op zich niet vergunningsplichtig zijn.