Gedaan met laden. U bevindt zich op: Gegevensinvoer EPB-software Vlaanderen Helpdesk EPB-software Vlaanderen

Gegevensinvoer EPB-software Vlaanderen

Tijdelijke onbeschikbaarheid van Energieprestatiedatabank en software
 • De Energieprestatiedatabank en EPB/EPC-software zijn niet beschikbaar van 4 december (17 uur) tot 7 december 2023 (9 uur). Dit wegens een technisch onderhoud.
Geldig voor bouwaanvragen t.e.m. 31.12.2013

Uitbreiding met Aangrenzende Onverwarmde Ruimte (AOR)

Het is nog niet mogelijk om in de software een nieuwe in te geven. U mag de volgende work-around gebruiken:

 • Stap 1

  Selecteer voor de nieuwe AOR op het niveau “deelproject” “bestaande AOR”.

 • Stap 2

  Deze “bestaande AOR” kunt u selecteren als begrenzing van .

Afzonderlijke ingave vensters

Als voldaan is aan ALLE volgende voorwaarden, mogen vensters als één geheel ingevuld worden in de software:

De vensters

 • behoren tot eenzelfde schildeel.
 • hebben én dezelfde oriëntatie en helling.
 • worden ingevoerd via de vereenvoudigde methode.
 • zijn niet voorzien van een ventilatierooster.
 • hebben geen specifieke informatie over beschaduwing, zonnewering,…

Het is uiteraard ook toegelaten om ze toch afzonderlijk in te voeren in het tabblad ‘ ’.

Kopiëren gebouwen in EPB-eenheden

Er is in de software een kopieerfunctie voor EPB-eenheden voorzien. Hiermee wordt een identieke kopie gemaakt van de geselecteerde .

Het is niet mogelijk om gebouwen te kopiëren.

Gegevens verdwijnen bij het wijzigen van de "Aard van het werk" of de "Bestemming"

Een goede indeling van het bouwproject in gebouwen en EPB-eenheden is belangrijk omdat de ‘aard van het werk’ van het gebouw en de ‘’ van de precies bepalen welke EPB-eisen gelden en welke berekeningsmethode wordt toegepast.

Als u dan in een berekening juist die ‘aard van het werk’ van een deelproject of die ‘bestemming’ van een EPB-eenheid wijzigt, zal dit ook een weerslag hebben op de berekeningsmethode en zijn er mogelijk andere EPB-eisen van toepassing. Het is dan ook logisch dat de EPB-software Vlaanderen alle invoergegevens van het gebouw of EPB-eenheid verwijdert als u de ‘aard van het werk’ of de ‘bestemming’ verandert.

Als u de ‘aard van het werk’ of de ‘bestemming’ aanklikt om te wijzigen, krijgt u als verwittiging de volgende waarschuwing op het scherm.