EPB-software 3G

 • Stap 1

  Geef per aan of de meetwaarde van het lekdebiet gekend is of niet.

 • Stap 2

  Zo ja, geeft u het lekdebiet bij 50 Pa per m² verliesoppervlakte in, en maakt u het stavingsstuk aan.

 • Stap 3

  In het stavingsstuk geeft u de gevraagde informatie in omtrent de meting, de uitvoerder en het kwaliteitskader.

EPB-software Vlaanderen

 • Stap 1

  Geef per aan of u al dan niet rekent met de waarde bij ontstentenis voor het lekdebiet.

 • Stap 2

  Als u het vakje van de waarde bij ontstentenis niet aanvinkt, geeft u het werkelijke lekdebiet bij 50 Pa per m² verliesoppervlakte in, en geeft u een referentie naar het meetrapport op.