Definitie

Een zonnewering is een constructie die aan of in een gebouw wordt geplaatst om zonlicht en zonnewarmte te weren uit het gebouw.

Ook omgevingselementen en gebouwgebonden elementen kunnen ervoor zorgen dat een gebouw minder snel oververhit, doordat ze schaduw werpen op zonontvangende vlakken zoals vensters.

Meer over zonnewering en beschaduwing