Gedaan met laden. U bevindt zich op: De bepalingen van de privacywet en de WRR Opleidings- en exameninstellingen

De bepalingen van de privacywet en de WRR

Omdat bij het melden van deelnemers en lesgevers een uitwisseling gebeurt van persoonsgegevens, moeten de bepalingen van de Privacywet[1] en van de WRR[2] worden nageleefd.

Veiligheidsconsulent

Om de naleving van de Privacywet en de WRR te garanderen moet u als vormingsinstelling conform artikel 9 e-govdecreet[3] een veiligheidsconsulent aanstellen. Die consulent moet onder andere een veiligheidsplan opstellen (dat door de directie wordt goedgekeurd). De veiligheidsconsulent en het veiligheidsplan deelt u mee aan de Vlaamse Toezichtcommissie (VTC), per mail via toezichtcommissie@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie) of per post op het volgende adres: Vlaamse Toezichtcommissie Boudewijnlaan 30, bus 47, 1000 Brussel.

U vermeldt in uw brief of e-mail dat u daarmee voldoet aan de voorwaarden die worden gesteld in beraadslaging VTC nr. 14/2015 van 25 maart 2015.

Verwijzingen

[1]: ‘wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens’.

[2]: ‘wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen’.

[3]: Het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronisch bestuurlijk gegevensverkeer.