Meer vrijheid voor de verdeling van een gemeenschappelijke PV-installatie

Tot bouwaanvraagjaar 2020 mag u een gemeenschappelijke PV-installatie enkel verdelen over de verschillende EPB-eenheden die er op aangesloten zijn. In de regelgeving is echter niet vastgelegd wat het begrip ‘aangesloten’ betekent. Dat zorgt voor onduidelijkheden.

Voor projecten met stedenbouwkundige vergunningsaanvraag of melding vanaf 1 januari 2020, is ‘aangesloten op’ uit de regelgeving geschrapt. De ontwerper krijgt hierdoor een grote vrijheid om de PV-installatie op een logische manier te verdelen over de verschillende EPB-eenheden die zich op dezelfde site bevinden.