Gedaan met laden. U bevindt zich op: Procedure: wijzigingen vanaf 2019 EPB-wijzigingen vanaf 2019

Procedure: wijzigingen vanaf 2019

Geldig voor bouwaanvragen vanaf 01.01.2019

De uiterste indiendatum voor EPB-aangiften wijzigt (meer info) 

  • Voor nieuwe gebouwen (of gelijkwaardig) waarvoor de EPB-aangifte nog niet is ingediend, moet de EPB-aangifte zijn ingediend binnen de 12 maanden na de ingebruikname of het einde van de werken en uiterlijk 5 jaar na de datum van het verlenen van de bouwvergunning of het neerleggen van de melding. Tot nu werd met 6 maanden gerekend in plaats van 12 maanden.
  • Voor renovaties en ingrijpende energetische renovaties zijn de datum van de ingebruikname en het einde van de werken niet meer van tel. Enkel de uiterste termijn van 5 jaar telt: de EPB-aangifte moet ingediend zijn ten laatste 5 jaar na de datum van de bouwvergunning of melding.

Groenestroomcertificaten voor PV-installaties (meer info)

  • Voor dossiers waarvoor u de EPB-aangifte indient vanaf 1 januari 2019 en de PV-installatie in aanmerking komt voor groenestroomcertificaten, vervalt het recht op groenestroomcertificaten voor de hoeveelheid elektriciteit uit zonne-energie die nodig is om aan het minimumaandeel hernieuwbare energie te voldoen.
  • Voor de hoeveelheid elektriciteit die de PV-installatie produceert bovenop de hoeveelheid die nodig is om te voldoen aan deze verplichting, worden wél groenestroomcertificaten toegekend.

De datum waarop de EPB-aangifte wordt ingediend, is hier doorslaggevend; niet de aanvraagdatum van de bouwvergunning of de datum dat de installatie in dienst is genomen.

De uiterste indiendatum voor een afwijkingsaanvraag voor een systeem van externe warmtelevering wijzigt (meer info)

Vroeger moest u een afwijkingsaanvraag voor een dossier met externe warmte indienen vóór de start van de werken. Dat bleek niet haalbaar. Vanaf 2019 kunt u een afwijkingsaanvraag indienen tot op het moment van de ingebruikname van het gebouw én binnen de 5 jaar na de bouwvergunningsaanvraag.

De EPB-aangifte mag nog niet zijn ingediend.

De definitie van ‘externe warmtelevering’ is aangepast (meer info)

Lokale warmtenetten binnen de eigen site vallen niet meer onder de definitie van ‘externe warmtelevering’.

Dat betekent dat u geen afwijkingsaanvraag voor externe warmte meer dient aan te vragen als op de eigen site meerdere gebouwen aan één opwekker worden gekoppeld. Zo’n systeem kunt u sinds de wijziging rechtsteeks in de EPB-software invoeren als gemeenschappelijke stookplaats.

De aanpassing aan de definitie gaat in op 1 september 2019, voor alle dossiers. Enkel bij de al goedgekeurde afwijkings- en gelijkwaardigheidsaanvragen blijft de oude definitie behouden.