Warmteverliezen door transmissie

In tegenstelling tot de warmteverliezen door transmissie voor de energiebehoefte voor verwarming wordt hier geen rekening gehouden met de transmissieverliezen doorheen scheidingsconstructies met aangrenzende verwarmde ruimten. Door deze verliezen niet in te rekenen wordt er een conservatieve (‘worst case’) schatting gemaakt van de energiebehoefte voor koeling.

Warmteverliezen door ventilatie

Hier wordt, net als voor de energiebehoefte voor ruimteverwarming, alleen rekening gehouden met warmteverliezen door in- en exfiltratie.

Warmtewinsten door zonnewinsten

Net als bij de bepaling van de energiebehoefte voor ruimteverwarming wordt er alleen rekening gehouden met de zonnewinsten. Interne warmtewinsten worden ook hier niet meegerekend.