Gedaan met laden. U bevindt zich op: S-peil gerelateerde energiebehoefte voor verwarming Rekenmethode: S-peil

S-peil gerelateerde energiebehoefte voor verwarming

Geldig voor bouwaanvragen vanaf 01.01.2018

De totale jaarlijkse energiebehoefte voor verwarming wordt bepaald als de som van de maandelijkse energiebehoeften voor ruimteverwarming. Om deze maandelijkse behoefte voor ruimteverwarming te bepalen, wordt rekening gehouden met onderstaande warmteverliezen en warmtewinsten.

Warmteverliezen door transmissie

Het S-peil houdt rekening met de verliezen naar de buitenomgeving, de grond en naar aangrenzende onverwarmde ruimten (AOR), net zoals het K-peil.

Daarnaast brengt het S-peil ook de verliezen doorheen alle scheidingsconstructies (muren, vloer, deuren, …) naar aangrenzende verwarmte ruimten (AVR) in rekening. Op deze manier worden de reële verliezen doorheen de volledige schil beter benaderd. Om rekening te houden met het kleiner temperatuurverschil over deze scheidingsconstructies wordt een reductiefactor van 0,2 toegepast voor deze transmissieverliezen.

  • Dit is een belangrijk verschil met de berekening van transmissieverliezen voor het E-peil. Daar worden alleen de verliezen naar de bodem, buitenomgeving en aangrenzende onverwarmde ruimten ingerekend.
  • Voor de berekening van het S-peil moet u ook de gemeenschappelijke scheidingsconstructies (‘gemene muren’) invoeren. In het geval van een smal perceel (< 6m) bestaat een vrijstelling om te voldoen aan de Umax-eis. Deze vrijstelling geldt enkel als er al een bestaande gemeenschappelijke muur is (waar al dan niet een nieuwe muur wordt voorgezet) en geldt dus niet voor nieuwe gemene muren. U kunt deze vrijstelling sinds de versie 9.5.1 correct invoeren in de EPB-software.

Warmteverliezen door ventilatie

Hier wordt alleen rekening gehouden met warmteverliezen door in- en exfiltratie. Verliezen door in- en exfiltratie worden immers beïnvloed door de schil: als deze meer luchtdicht wordt uitgevoerd, zullen de verliezen door in- en exfiltratie kleiner zijn.

Warmteverliezen door hygiënische ventilatie worden niet in rekening gebracht, omdat die niet als S-peil gerelateerde verliezen worden gezien. De samenstelling van de schil heeft geen invloed op de verliezen door hygiënische ventilatie.

Warmtewinsten door zonnewinsten

Deze worden beïnvloed door de samenstelling van de schil en worden ingerekend bij de bepaling van het S-peil. Deze zonnewinsten worden op eenzelfde manier bepaald als de zonnewinsten voor de E-peilberekening.

Interne warmtewinsten worden niet ingerekend, omdat deze niet beïnvloed worden door de schil.