Warmterecuperatie uit proceskoeling

Voor de rechtstreekse benutting van warmte afkomstig van de condensorzijde van proceskoeling (bijvoorbeeld frigo’s van een supermarkt) kunt u de volgende pragmatische oplossing gebruiken.

Let op: indien er een warmtepomp tussengeschakeld wordt om de restwarmte in temperatuur te verhogen, kunt u deze pragmatische oplossing niet gebruiken. Bij twijfel, contacteer het VEKA(opent in nieuw venster).

U geeft de condensorzijde van de proceskoeling in als externe warmtelevering. U hoeft hier geen afwijkingsaanvraag voor externe warmtelevering voor in te dienen. U vult het volgende in:

  • energiedrager: “andere brandstof”
  • verhouding OVW/BVW van de brandstof: “1”
  • CO2 afgiftecoëfficiënt van de brandstof: “0”
  • primaire energiefactor: “1” (voor bouwaanvragen vanaf 2021 geeft u aan dat de primaire energiefactoren gelijk zijn voor iedere maand)
  • rendement: “100%”
  • aandeel h.e.: “0%”
  • vermogen: vermogen van de warmtewisselaar.

Als er een back-up-systeem aanwezig is, dient u dit in te rekenen als ‘niet-preferent toestel’.

Belangrijk: u dient het energieprestatiedossiernummer van dit project aan het VEKA te bezorgen(opent in nieuw venster), om deze methode te laten aanvaarden bij een controle.

Het VEKA neemt de toestemming om deze specifieke situatie op te lossen zoals hierboven weergegeven immers op in de .

Gelieve in uw bericht aan het VEKA aan te geven dat het gaat om een project met warmterecuperatie uit proceskoeling. Voeg ook een korte beschrijving en een technisch schema van de warmterecuperatie mee.