Principe

Naarmate gebouwen beter geïsoleerd worden, en de warmte- en koelvraag daalt, wordt het aandeel van het elektrische hulpenergieverbruik van de verwarmingsinstallaties steeds belangrijker. De voornaamste verbruikers zijn hier de circulatiepompen. Zij transporteren het warm water doorheen het afgiftesysteem. Voor meer info, zie: Afgifte-elementen, verwarmingsleidingen en circulatiepomp (op Vlaanderen.be)

Deze wordt ook ingerekend in het E-peil van het gebouw. Door te kiezen voor efficiënte pompen en regelingen kunt u het E-peil dus doen dalen.

Meer over circulatiepompen