Erkenningsvoorwaarden

Om erkend te kunnen worden als aanbieder van werkplekken, moet uw onderneming aan een aantal voorwaarden voldoen, zowel op het niveau van de onderneming als op het niveau van de mentor.

U hebt die erkenning nodig:

 • voor elke alternerende opleiding waarvoor u een overeenkomst wilt sluiten
 • en voor elke vestiging waar u leerlingen wilt opleiden.

Erkenningsprocedure

 • Stap 1

  Bereid uw aanvraag voor

  Zorg dat u voor het indienen van de erkenningsaanvraag de officiële benaming kent van de opleiding waarvoor u een erkenning wilt aanvragen (meer informatie daarover kunt u verkrijgen bij de opleidingsverstrekker).

  Verzamel vooraf ook de documenten die bij een erkenningsaanvraag opgevraagd worden, zoals een uittreksel uit het strafregister (596.2 - 'minderjarigenmodel') voor elke mentor.

 • Stap 2

  Dien uw aanvraag in

  Een erkenning vraagt u in enkele stappen aan via het digitale loket app.werkplekduaal.be. Vul de nodige gegevens in, geef aan of u aan de erkenningsvoorwaarden voldoet en laad waar nodig de gevraagde documenten op.

  Dien uw aanvraag in. ((opent in nieuw venster))

 • Stap 3

  Blijf beschikbaar voor vragen

  De erkenningsaanvraag wordt behandeld door het Vlaams Partnerschap Duaal Leren of door het Sectorale Partnerschap dat bevoegd is voor uw sector. Raadpleeg de bevoegdheidsverdeling en sectorspecifieke informatie.

  Tijdens dat onderzoek kan het partnerschap u contacteren en mogelijk langskomen voor een plaatsbezoek.

  Het partnerschap zal binnen de 14 dagen na indiening van uw aanvraag een beslissing nemen. U ontvangt daarvan een officiële kennisgeving.

 • Stap 4

  Sluit een overeenkomst met een jongere af

  Pas als u erkend bent als leerwerkplek, kunt u een overeenkomst met een leerling afsluiten.

Geldigheidsduur en hernieuwing van de erkenning

De erkenning is 5 jaar geldig. Hierna heeft u de mogelijkheid om uw erkenning te hernieuwen in het digitale loket app.werkplekduaal.be.

Als tijdens de geldigheidsduur van de erkenning blijkt dat de onderneming niet langer voldoet aan de erkenningsvoorwaarden of haar plichten niet naleeft, dan kunnen begeleidingsacties of sancties (zoals de opheffing van de erkenning) worden opgelegd.

Aanvraag verkennend gesprek of ondersteuning

Wenst u eerst een verkennend gesprek alvorens een erkenning aan te vragen? Bent u al erkend, maar vindt u geen leerling? Wenst u ondersteuning bij de aanvraag of hernieuwing van uw erkenning? Vul onderstaand contactformulier in en u wordt gecontacteerd voor een gesprek of ondersteuning.

Beroep aantekenen

Als u niet akkoord gaat met de afkeuring van uw erkenningsaanvraag of een opgelegde sanctie, dan kan u daartegen beroep aantekenen.