Gedaan met laden. U bevindt zich op: Opleiding en bijscholingen EHBO Dienstverlening welzijn en gezondheid

Opleiding en bijscholingen EHBO

In 2023 zijn vorming AgO en de Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming (GDPB) gestart met een nieuwe manier om de vorming van de EHBO-hulpverleners op te volgen. Op deze webpagina vind je alle informatie.

Voor wie?

Een opleiding volgen

 • Elk personeelslid dat EHBO-hulpverlener wil worden, kan zich via Vlimpers Leren inschrijven voor een basisopleiding. Die basisopleiding staat voor iedereen open.
 • Om het certificaat geldig te houden, volgt elke EHBO-hulpverlener jaarlijks een bijscholing. De bijscholingen in Vlimpers Leren zijn alleen beschikbaar voor de personeelsleden met een volledig vormingsparcours.
 • Aan het begin van elk kalenderjaar schrijft de GDPB alle EHBO-hulpverleners met een volledig vormingsparcours aan om hen uit te nodigen voor een bijscholing via het aanbod van het Agentschap Overheidspersoneel (AgO). In het najaar krijgen ze een herinnering.

Goed om te weten: de leidinggevende geeft goedkeuring aan het personeelslid dat de basisopleiding of een bijscholing volgt.

Vormingen 2024

In 2024 gaan alle opleidingen van AgO fysiek door.

  Het vormingsparcours

  • De curricula met officiële certificaten van de EHBO-hulpverleners komen in hun persoonlijke CV op Vlimpers te staan. (Er staat ook een digitale versie (PDF) van het certificaat in het e-dossier van het personeelslid in Vlimpers, onder de tegel ‘Mijn documenten’).
  • Een EHBO-curriculum is pas geldig na het behalen van een basiscertificaat én als de EHBO-hulpverlener jaarlijks een erkende bijscholing volgt. Is er een uitzondering door overmacht? Dan staat die in een aparte opmerking vermeld.
  • Bij het opbouwen van het EHBO-curriculum is de GDPB telkens vertrokken van de laatste basisopleiding die het personeelslid volgde.
  • Wie heeft toegang tot de officiële certificaten?
   • De GDPB krijgt officiële certificaten via IDEWE of de vormingsbeheerder van de entiteit (als de entiteit zelf de vorming organiseert) en laadt die op in het CV.
   • De hulpverlener heeft toegang tot zijn CV, maar kan zelf geen officiële certificaten invoeren in het systeem.
   • HR en de vormingsbeheerders kunnen CV-rapporten trekken.

  Rapportering

  Heeft een personeelslid een opleiding gevolgd? De lesgevende instantie controleert de informatie en maakt de attesten op. Die komen dan in het persoonlijke CV van het personeelslid te staan. Opgelet: een succesvolle opleiding komt met vertraging in het CV terecht.

  Aan het begin van het nieuwe bijscholingsjaar gaat de GDPB aan de hand van het persoonlijke CV na wie een bijscholing mag volgen. Die informatie komt in Vlimpers Leren te staan, zodat alleen wie in aanmerking komt, zich kan inschrijven voor een bijscholing.

  Er zijn twee soorten rapporten beschikbaar: een in Vlimpers Leren en een van het CV in Vlimpers. Beiden hebben een apart doel, bevatten verschillende gegevens en worden apart beheerd.

  Het verschil tussen beide rapporten: