Gedaan met laden. U bevindt zich op: Doorstroom van personeelsleden In- en doorstroom

Doorstroom van personeelsleden

Sta je als HR-verantwoordelijke binnen de Vlaamse overheid in voor de doorstroom van personeelsleden en ben je op zoek naar meer informatie? Hieronder lees je meer over de administratieve wijzigingen.

Administratieve wijzigingen via automatische administratieve wijzigingsfiche

Als HR-verantwoordelijke sta je in voor het doorgeven van administratieve wijzigingen (zonder voorafgaande selectieprocedure) zoals:

  • standplaatswijziging
  • wijziging dienstaanwijzing (opgelet: de wijziging dienstaanwijzing binnen de eigen entiteit en binnen dezelfde juridische entiteit kun je doorgeven via de automatische administratieve wijzigingsfiche
  • de wijziging dienstaanwijzing naar een andere juridische entiteit (andere rechtspersoon) kun je doorgeven via het Vlimpers-contactformulier met aanvraagformulier (zie verder op deze pagina)
  • functiewijziging
  • wijziging of verlenging van een contract
  • dienstwagen
  • vrijwillige terugzetting in graad (enkel nautische keten)
Opgelet

De arbeidsovereenkomstenwet beperkt het opeenvolgende gebruik van:

  • arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur en duidelijk omschreven werk
  • vervangingsovereenkomsten
  • opeenvolgende arbeidsovereenkomsten bepaalde duur of duidelijk omschreven werk en vervangingsovereenkomsten gecombineerd

Lees meer onderaan deze webpagina.

Hoe wijzigingen indienen?

Administratieve wijzigingen indienen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA)

Wijziging dienstaanwijzing naar een andere juridische entiteit

Wordt een personeelslid aangewezen naar een entiteit met een andere rechtspersoon? Dan moet je die wijziging doorgeven via het formulier ‘Wijziging van dienstaanwijzing naar een entiteit met andere rechtspersoon’.

Regelgeving bij opeenvolgende arbeidsovereenkomsten

Je mag in principe geen opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur en duidelijk omschreven werk en opeenvolgende vervangingsovereenkomsten binnen 1 juridische entiteit afsluiten. Het is wel toegelaten als de totale duur niet langer is dan 2 jaar

Bevordering en horizontale mobiliteit

Maakt je organisatie gebruik van Vlimpers Rekrutering, dan verloopt de doorstroom voor bevordering en horizontale mobiliteit automatisch. Lees meer op de webpagina over nieuwe indiensttredingen.

Is dit niet het geval, dan bezorg je de nodige informatie nog altijd via Vlimpers(opent in nieuw venster) > tegel ‘Vragen?’ > Vlimpers-contactformulier aan het DCPA. Voeg de ingevulde indiensttredingsfiche en eventueel andere bijlagen toe als bijlage van je vraag. Een overzicht van alle formulieren vind je op de webpagina voor nieuwe indiensttredingen.