Gedaan met laden. U bevindt zich op: Richtlijnen selectiegesprekken voor juryleden Rekrutering en selectie

Richtlijnen selectiegesprekken voor juryleden

Ben je jurylid tijdens een selectieprocedure? Waarmee houd je dan het beste rekening tijdens een jurygesprek? Hier vind je praktische tips en richtlijnen om je voor te bereiden op je rol als jurylid. Zo draag je bij aan een kwaliteitsvolle en professionele rekrutering van het personeel van de Vlaamse overheid.

Voor wie?

 • Je bent jurylid tijdens een selectieprocedure van de Vlaamse overheid.
 • Je bent HR-verantwoordelijke bij de diensten van de Vlaamse overheid
 • Je wilt een selectiegesprek voorbereiden.

Wat is een goed selectiegesprek?

Als jurylid zoek je samen met de selectieverantwoordelijke naar de best passende kandidaat voor een functie bij de Vlaamse overheid. Een goed selectiegesprek is objectief, gestructureerd en verloopt in een positieve sfeer.

Richtlijnen

 • Denk op voorhand grondig na over de vragen. Vat voor jezelf de belangrijkste criteria samen uit het selectiereglement, formuleer goede vragen (zie onder) en structureer ze in een interviewleidraad. Zo zorg je ervoor dat elk aspect dat je moet beoordelen aan bod komt tijdens het jurygesprek.
 • Stel je vragen gestructureerd en volg nauwgezet de interviewleidraad. Spreek daarom op voorhand af wie welke vragen stelt en hoe lang elk onderdeel van het gesprek mag duren. Geef ook voldoende tijd aan de gedragscompetenties.
 • Wees objectief en onbevooroordeeld tijdens het gesprek. Beoordeel iedere kandidaat op basis van de criteria uit het selectiereglement. Noteer alle plus- en minpunten van de kandidaten. Dit helpt je om een objectieve keuze te maken.
 • Wees bewust van psychologische effecten die je oordeel kunnen beïnvloeden (zie onder).
 • Creëer een positieve sfeer zodat iedere kandidaat, geschikt of niet, met een goed gevoel terugkijkt op het gesprek.
 • Zet de kandidaat altijd centraal tijdens het gesprek (zie onder).

Wat te doen...

Hoe goede vragen formuleren?

De juiste vragen zijn de basis van een goed selectiegesprek. Wat zijn goede vragen? En welk type vragen vermijd je beter?

 • Stap 1

  Vraag bijvoorbeeld:

  • Wie heeft die taak gerealiseerd?
  • Wat was jouw rol?
  • Waar heb je deze ervaring opgedaan?

  Vraag bijvoorbeeld niet:

  • Ben je goed in administratieve taken?
  • Kun je goed omgaan met stress?
 • Stap 2

  Vraag bijvoorbeeld niet:

  • Stel dat je in een bepaalde situatie zit. Hoe zou je reageren?
  • Stel dat ik je morgen deze vraag stel. Wat zou je doen?
 • Stap 3

  Stel vragen waarbij de kandidaat een voorbeeld uit het verleden kan benoemen. Vraag bijvoorbeeld:

  • Hoe ben je in het verleden al omgegaan met dergelijke situaties?
  • Hoe heb je daar in de praktijk op gereageerd?

  Gebruik eventueel de ‘STARR-methode’ om aan de hand van ervaringen toekomstig gedrag te voorspellen. In het gesprek wordt dat doorgaans bevraagd door de selectieverantwoordelijke. STARR staat voor:

  • Situatie: Wat was de situatie of context waarin het voorbeeld zich afspeelde?
  • Taak: Wat was jouw taak/rol of welke taak heb jij op je genomen?
  • Actie: Wat is er precies gezegd en welke actie is ondernomen?
  • Resultaat: Hoe werd er gereageerd hierop en wat was het eindresultaat?
  • Reflectie: Was je tevreden met het resultaat of zou je het anders aanpakken?
 • Stap 4

  Vraag bijvoorbeeld niet:

  • Vind je samenwerken belangrijk?
  • Wat vind je leuk aan samenwerken?
 • Stap 5

  Vermijd meervoudige of dubbele vragen:

  • Heb je al in een team gewerkt en wat was je rol in dat team?
  • Wat waren jouw taken ten opzichte van je collega’s, en wie moest dan rapporteren aan je leidinggevende?
 • Stap 6

  Vraag bijvoorbeeld niet:

  • Heb je nog een kinderwens?
  • Ben je niet te oud voor de functie?
  • Wat is je politieke voorkeur?