Gedaan met laden. U bevindt zich op: Dienstverlening loopbaan In- en doorstroom

Dienstverlening loopbaan

Loopbanen zijn non-lineair en complex, zowel voor de werkgever als voor de medewerker. Stellen talentbeleid, personeelsinzet en -mobiliteit in je departement of agentschap jou als HR-professional voor uitdagingen? Het team Loopbaan en Welzijn van het Agentschap Overheidspersoneel (AgO) biedt oriëntatie en ondersteuning aan op maat van jouw loopbaanvraagstuk.

Voor wie?

 • Je bent HR-verantwoordelijke of leidinggevende bij de diensten van de Vlaamse overheid.
 • Je bent binnen je departement of agentschap mee verantwoordelijk voor oplossingen rond loopbaan- en mobiliteitsvragen.

Goed om te weten: wil je gebruik maken van onderstaande dienstverlening? Je vraag hoeft niet 100% afgebakend te zijn. Het team Loopbaan en Welzijn helpt je mee om je vraag te verhelderen.

Welke dienstverlening?

 • Stap 1

  Wat
  Een externe partner ondersteunt je bij de opmaak van jouw talentverhaal en het vertalen daarvan naar een strategie en aanpak op maat van jouw departement of agentschap. Die ondersteuning kan bestaan uit:

  • Begeleiding in het definiëren van de visie op talent binnen een breder HR-beleid.
  • Vertalen van een talentvisie naar talentmanagement door het uitwerken van talentprocessen.
  • Inpassen van HR-talentbeheerssystemen zoals de Vlimpers-module Loopbaan.
  • Opleidingen en train-de-trainersessies tot talentambassadeurs voor HR-professionals, leidinggevenden en/andere relevante profielen.

  Aanpak
  De rol die de externe partner opneemt verschilt naarmate de noden binnen je departement of agentschap. Je kunt ook het team Loopbaan en Welzijn van het Agentschap Overheidspersoneel betrekken om de vraag scherp te krijgen en een gericht traject op te zetten. Stuur daarvoor een e-mail naar personeelsmobiliteit@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).

  Hoe aanvragen?
  Je vindt alle informatie op de bestelpagina van perceel 1 Talentmanagement onder het raamcontract voor Talentmanagement en personeelsmobiliteit.(opent in nieuw venster)

  Een eerste kennismaking?

  Een eerste kennismaking? Het artikel(PDF bestand opent in nieuw venster) en presentatie(Powerpoint bestand) van Dr. Anand van Zelderen vatten de resultaten van zijn doctoraatsonderzoek aan de KU Leuven rond de impact van talentmanagement vanuit een meer exclusieve benadering op de organisatie samen. Daarnaast kan je de inclusieve benadering op talentmanagement van Prof. Ans De Vos(PDF bestand opent in nieuw venster) raadplegen. Meer lezen? Deze artikels zijn een aanrader:

  Wil je verder duiken in de wereld van talentmanagement? In de digitale leerbibliotheek in Vlimpers Leren vind je drie opleidingen die rond talentmanagement ingericht zijn: AgO- Kies de beste(opent in nieuw venster), AgO- Strategisch denken(opent in nieuw venster) en AgO- Talent ontwikkelen(opent in nieuw venster).

  Deze opleidingen zijn toegankelijk voor de entiteiten die reeds intekenden op de dienstverlening rond de digitale leerbibliotheek. Neem je nog niet af, maar ben je wel geïnteresseerd om de opleidingen te bekijken ? Neem dan contact op met vorming@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie) en vraag een proeflicentie aan.

  Goed om te weten: heb je een vrijblijvende vraag? Dan kan je terecht bij het team Loopbaan en Welzijn!

 • Stap 2

  Wat
  Een externe partner ondersteunt je bij het gericht inzetten of heroriënteren van personeelsleden van je departement of agentschap. Die ondersteuning kan bestaan uit:

  • Loopbaanbegeleiding en loopbaanbemiddeling voor individuele personeelsleden om te bewegen binnen het eigen departement of agentschap.
  • Loopbaanbegeleiding voor specifieke groepen van personeelsleden om te bewegen binnen de ruimere Vlaamse overheid of daarbuiten. Het gaat dan om groepen van personeelsleden waarvan de oorspronkelijke functie onder druk komt door kerntakenkeuzes, reorganisatie, hertekening van functies, …
  • Re-integratie voor individuele personeelsleden.
  • Eindeloopbaantrajecten
  • Begeleiding van HR-functies en leidinggevenden bij de impact van de verandering op de medewerkers (‘menskant’) door coaching, workshops, opleidingen of door op te treden als inhoudelijk klankbord.
  • Beleidsadvies rond interne mobiliteit, re-integratie en eindeloopbaan.

  Aanpak
  De rol die de externe partner opneemt verschilt naargelang de noden binnen je departement of agentschap. Je kunt ook het team Loopbaan en Welzijn van het Agentschap Overheidspersoneel betrekken om de vraag scherp te krijgen en een gerichte begeleiding op te zetten. Stuur daarvoor een e-mail naar personeelsmobiliteit@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie). Zo benut je de kennis over de interne arbeidsmarkt optimaal.

  Hoe aanvragen?
  Lees op de bestelpagina van perceel 2 Personeelsmobiliteit en inzetbaarheid onder het raamcontract voor Talentmanagement en personeelsmobiliteit(opent in nieuw venster) hoe je dit doet. Je vindt er ook meer informatie over de inhoud van het raamcontract, leverancier, kostprijs, doelgroep, contactgegevens, …

  Goed om te weten: heb je een vrijblijvende vraag? Dan kan je terecht bij het team Loopbaan en Welzijn!

 • Stap 3

  Wat
  Een externe partner ondersteunt je bij vraagstukken over jobinvulling en duurzame inzetbaarheid van personeelsleden in ruime zin. Die ondersteuning kan bestaan uit:

  • Het herschikken van takenpakketten, verantwoordelijkheden en verwachtingen op individueel, team- of afdelingsniveau.
  • Het aanleren van methodieken van (inclusief) jobredesign (jobcrafting, teamcrafting, job carving,...) aan je HR-collega’s.
  • Het informeren en sensibiliseren van je managementteam zodat je organisatie structureel beleidsmatig kan inzetten op job redesign.

  Aanpak

  De rol die de externe partner opneemt verschilt naargelang de noden binnen je departement of agentschap. Ook team Loopbaan en Welzijn van AgO kan hierbij betrokken worden om de vraag scherp te krijgen en een gericht traject op te zetten. Stuur daarvoor een e-mail naar personeelsmobiliteit@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).

  Hoe aanvragen?
  Lees op de webpagina van het raamcontract “Job redesign”(opent in nieuw venster) hoe je dit doet. Je vindt er ook meer informatie over de inhoud van het raamcontract, leverancier, kostprijs, contactgegevens,…

  Goed om te weten: heb je een vrijblijvende vraag? Dan kan je terecht bij het team Loopbaan en Welzijn!

 • Stap 4

  Wat
  Voor een tijdelijk project of opdracht in je departement of agentschap kun je binnen de Vlaamse overheid een beroep doen op tijdelijke mobiliteit van personeelsleden. Er zijn verschillende vormen van tijdelijke mobiliteit:

  • opengesteld voor statutair en/of contractueel personeel
  • voltijdse of deeltijdse tewerkstelling

  Aanpak
  Lees meer op de webpagina “Tijdelijke uitdaging binnen de Vlaamse overheid” over de algemene regeling.

  Hoe ga je aan de slag?

  • Publiceer de oproep

  Je kunt zonder tussenkomst van het Agentschap Overheidspersoneel via de Vlimpers-module Rekrutering een oproep in het loopbaancentrum publiceren. Je vindt daarvoor een handleiding in de Vlimpers-module Leren, in het curriculum “Rekrutering voor HR-verantwoordelijken”.

  Wil je ondersteuning bij het vormgeven en publiceren van je oproep? Stuur dan een e-mail naar personeelsmobiliteit@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie). Inspiratie voor de oproeptekst vind je in dit sjabloon(Word bestand opent in nieuw venster).

  • Geef de selectieprocedure vorm en voer ze uit

  Het Agentschap Overheidspersoneel komt niet tussen in de uitvoering van de selectieprocedure. Je geeft die dus zelf vorm. Er zijn geen specifieke regels aan verbonden: je kunt bijvoorbeeld werken met een jurygesprek met of zonder case.

  • Afronden van de selectieprocedure

  Heb je een geschikte kandidaat geselecteerd? Het ontvangende (of uitsturende, als je dat onderling afspreekt) departement of agentschap meldt de tijdelijke mobiliteit aan het Dienstencentrum Personeeladministratie (DCPA) door middel van het Vlimpers-contactformulier. Zo kan het DCPA de administratieve doorstroom van het personeelsdossier afhandelen.

  Goed om te weten: heb je een vrijblijvende vraag? Dan kan je terecht bij het team Loopbaan en Welzijn!

 • Stap 5

  Wat?

  Een personeelslid kan bij de Vlaamse overheid tijdelijk een lichtere functie opnemen binnen de eigen entiteit, op voorwaarde dat de leidinggevende, HR en lijnmanager daarmee akkoord gaan.

  Hoe?

  Lees meer op de webpagina ‘Vrijwillige tijdelijke functieverlichting’ voor HR.

 • Stap 6

  Wat

  Binnen het team Loopbaan en Welzijn van het Agentschap Overheidspersoneel zijn er trajectbegeleiders die je medewerkers kunnen ondersteunen wanneer zij zich in een situatie van onvrijwillige mobiliteit bevinden. Die ondersteuning focust erop om de loopbaancompetenties van je medewerker te versterken waardoor zij de zoektocht naar een nieuwe job verder aankunnen. De ondersteuning bestaat uit een intensieve trajectbegeleiding gecombineerd met de mogelijkheid om enkele opleidingen, opdrachten en e-learnings te doorlopen.

  Aanpak

  Lees meer over het instrument op de webpagina ‘Begeleide heroriëntering’.

  Hoe aanvragen

  HR en/of de medewerker vult het contactformulier in om het traject van begeleide heroriëntering aan te vragen. Een medewerker van het Team Loopbaan en Welzijn zal contact opnemen met jullie via een verkennend gesprek om te bekijken of deze dienstverlening de juiste stap is om te zetten.

  Goed om te weten

  Heb je een vrijblijvende vraag? Dan kan je terecht bij team Loopbaan en Welzijn.

 • Stap 7

  Wat

  Een externe partner ondersteunt je bij de uitstroom van personeelsleden van je departement of agentschap. Dit gaat over heroriëntatie naar een job buiten de Vlaamse overheid of als zelfstandige. Die ondersteuning kan bestaan uit:

  • Outplacementbegeleiding voor individuele personeelsleden na ontslag.
  • Outplacementbegeleiding voor groepen van personeelsleden na ontslag.

  Aanpak

  Lees meer over het outplacementaanbod en de algemene regeling op de webpagina “Outplacementbegeleiding”.

  Hoe aanvragen?

  • Bezorg het ingevulde aanvraagformulier “Outplacement”(Word bestand opent in nieuw venster) aan de externe partner. Je vindt de contactgegevens in het aanvraagformulier.
  • Je ontvangt een samenwerkingsvoorstel. Je krijgt ook een persoonlijk programma en een informatiefolder voor het personeelslid.
  • Vul de gevraagde gegevens aan in het samenwerkingsvoorstel, laat het ondertekenen door je lijnmanager en bezorg het voorstel terug aan de externe partner.
  • Bezorg een brief met het outplacementaanbod en de informatiefolder aangetekend aan het personeelslid. Doe dat uiterlijk 4 weken na aanvang van de opzegtermijn. Of uiterlijk 15 dagen na het effectieve einde van de arbeidsrelatie in geval van verbrekingsvergoeding.
  • Het personeelslid moet binnen de 4 weken laten weten of die instemt met het outplacementaanbod. Het personeelslid is niet verplicht om op het aanbod in te gaan. Deel de beslissing mee aan:
   • het outplacementkantoor dat de outplacementbegeleiding opstart wanneer het personeelslid daarmee instemt. Dat outplacementkantoor rapporteert aan jou.
    • Wat als het personeelslid niet binnen de 4 weken reageert?
     • Als de duur van de opzegtermijn of verbrekingsvergoeding minstens 30 weken bedraagt, vervalt het recht op outplacementbegeleiding niet. Het outplacementkantoor neemt zelf contact op met het personeelslid om verdere afspraken te maken.
     • Als de duur van de opzegtermijn of verbrekingsvergoeding 15 tot 29 weken bedraagt of spontaan outplacement is aangeboden, vervalt het recht op outplacementbegeleiding na die 4 weken.
   • het Dienstencentrum Personeelsadministratie via het Vlimpers-contactformulier in 1 van de volgende situaties. Je departement of agentschap is klant van het Dienstencentrum Personeelsadministratie en
    • het personeelslid stemt in met het outplacementaanbod
    • het personeelslid reageert niet op het outplacementaanbod en de opzegtermijn of verbrekingsvergoeding bedraagt minstens 30 weken.
    • Kies in het Vlimpers-contactformulier het specialisme ‘loopbaan’, ‘details’, ‘uit dienst’. Vermeld de naam van het personeelslid en het bedrag van het outplacementaanbod.
    • Het DCPA maakt een inkoopordernummer aan, krijgt de facturen en verwerkt die in Orafin. (Uitzondering: gebeurt de verwerking van de facturen in je entiteit niet via Orafin? Verwittig het DCPA enkel als het personeel een verplicht outplacementaanbod naar aanleiding van een opzegtermijn van 15 tot 29 weken aanvaardt.)

  Lees meer op de webpagina over het raamcontract “Outplacement”(opent in nieuw venster) over de inhoud van het raamcontract, leverancier, kostprijs, doelgroep, contactgegevens,…

  Goed om te weten: heb je een vrijblijvende vraag? Dan kan je terecht bij het team Loopbaan en Welzijn!

Bekijk zeker ook de webpagina ‘Dienstverlening Welzijn’ voor HR-professionals.

Kennen de medewerkers van jouw departement of agentschap het aanbod van Loopbaan in eigen handen al? Herinner hen eraan dat zij aan het stuur van hun loopbaan staan. Als HR-professional help je hen om te navigeren.