Gedaan met laden. U bevindt zich op: Dienstverlening loopbaan In- en doorstroom

Dienstverlening loopbaan

Loopbanen zijn non-lineair en complex, zowel voor de werkgever als voor de medewerker. Stellen talentbeleid, personeelsinzet en -mobiliteit in je departement of agentschap jou als HR-professional voor uitdagingen? Het team Loopbaan en Welzijn van het Agentschap Overheidspersoneel (AgO) biedt oriëntatie en ondersteuning aan op maat van jouw loopbaanvraagstuk.

Voor wie?

 • Je bent HR-verantwoordelijke of leidinggevende bij de diensten van de Vlaamse overheid.
 • Je bent binnen je departement of agentschap mee verantwoordelijk voor oplossingen rond loopbaan- en mobiliteitsvragen.

Welke dienstverlening?

 • Stap 1

  Wat
  Een externe partner ondersteunt je bij de opmaak van jouw talentverhaal en het vertalen daarvan naar een strategie en aanpak op maat van jouw departement of agentschap. Die ondersteuning kan bestaan uit:

  • Begeleiding in het definiëren van de visie op talent binnen een breder HR-beleid.
  • Vertalen van een talentvisie naar talentmanagement door het uitwerken van talentprocessen.
  • Inpassen van HR-talentbeheerssystemen zoals de Vlimpers-module Loopbaan.
  • Opleidingen en train-de-trainersessies tot talentambassadeurs voor HR-professionals, leidinggevenden en/andere relevante profielen.

  Aanpak
  De rol die de externe partner opneemt verschilt naarmate de noden binnen je departement of agentschap. Je kunt ook het team Loopbaan en Welzijn van het Agentschap Overheidspersoneel betrekken om de vraag scherp te krijgen en een gericht traject op te zetten. Stuur daarvoor een e-mail naar personeelsmobiliteit@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).

  Hoe aanvragen?
  Je vindt alle informatie op de bestelpagina van perceel 1 Talentmanagement onder het raamcontract voor Talentmanagement, personeelsmobiliteit en outplacement.(opent in nieuw venster)

  Een eerste kennismaking?

  Een eerste kennismaking? Het artikel(PDF bestand opent in nieuw venster) en presentatie(Powerpoint bestand) van Dr. Anand van Zelderen vatten de resultaten van zijn doctoraatsonderzoek aan de KU Leuven rond de impact van talentmanagement op de organisatie samen.

  Wil je verder duiken in de wereld van talentmanagement? In de digitale leerbibliotheek in Vlimpers Leren vind je drie opleidingen die rond talentmanagement ingericht zijn: AgO- Kies de beste(opent in nieuw venster), AgO- Strategisch denken(opent in nieuw venster) en AgO- Talent ontwikkelen(opent in nieuw venster).

  Deze opleidingen zijn toegankelijk voor de entiteiten die reeds intekenden op de dienstverlening rond de digitale leerbibliotheek. Neem je nog niet af, maar ben je wel geïnteresseerd om de opleidingen te bekijken ? Neem dan contact op met sandra.lauf@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie) en vraag een proeflicentie aan.

 • Stap 2

  Wat
  Een externe partner ondersteunt je bij het gericht inzetten of heroriënteren van personeelsleden van je departement of agentschap. Die ondersteuning kan bestaan uit:

  • Loopbaanbegeleiding en loopbaanbemiddeling voor individuele personeelsleden om te bewegen binnen het eigen departement of agentschap.
  • Loopbaanbegeleiding voor specifieke groepen van personeelsleden om te bewegen binnen de ruimere Vlaamse overheid of daarbuiten. Het gaat dan om groepen van personeelsleden waarvan de oorspronkelijke functie onder druk komt door kerntakenkeuzes, reorganisatie, hertekening van functies, …
  • Re-integratie voor individuele personeelsleden.
  • Eindeloopbaantrajecten
  • Begeleiding van HR-functies en leidinggevenden bij de impact van de verandering op de medewerkers (‘menskant’) door coaching, workshops, opleidingen of door op te treden als inhoudelijk klankbord.
  • Beleidsadvies rond interne mobiliteit, re-integratie en eindeloopbaan.

  Aanpak
  De rol die de externe partner opneemt verschilt naargelang de noden binnen je departement of agentschap. Je kunt ook het team Loopbaan en Welzijn van het Agentschap Overheidspersoneel betrekken om de vraag scherp te krijgen en een gerichte begeleiding op te zetten. Stuur daarvoor een e-mail naar personeelsmobiliteit@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie). Zo benut je de kennis over de interne arbeidsmarkt optimaal.

  Hoe aanvragen?
  Lees op de bestelpagina van perceel 2 Personeelsmobiliteit en inzetbaarheid onder het raamcontract voor Talentmanagement, personeelsmobiliteit en outplacement(opent in nieuw venster) hoe je dit doet. Je vindt er ook meer informatie over de inhoud van het raamcontract, leverancier, kostprijs, doelgroep, contactgegevens, …

 • Stap 3

  Wat
  Een externe partner ondersteunt je bij vraagstukken over jobinvulling en duurzame inzetbaarheid van personeelsleden in ruime zin. Die ondersteuning kan bestaan uit:

  • Het herschikken van takenpakketten, verantwoordelijkheden en verwachtingen op individueel, team- of afdelingsniveau.
  • Het aanleren van methodieken van (inclusief) jobredesign (jobcrafting, teamcrafting, job carving,...) aan je HR-collega’s.
  • Het informeren en sensibiliseren van je managementteam zodat je organisatie structureel beleidsmatig kan inzetten op job redesign.

  Aanpak

  De rol die de externe partner opneemt verschilt naargelang de noden binnen je departement of agentschap. Ook team Loopbaan en Welzijn van AgO kan hierbij betrokken worden om de vraag scherp te krijgen en een gericht traject op te zetten. Stuur daarvoor een e-mail naar personeelsmobiliteit@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).

  Hoe aanvragen?
  Lees op de webpagina van het raamcontract “Job redesign”(opent in nieuw venster) hoe je dit doet. Je vindt er ook meer informatie over de inhoud van het raamcontract, leverancier, kostprijs, contactgegevens,...

 • Stap 4

  Wat
  Voor een tijdelijk project of opdracht in je departement of agentschap kun je binnen de Vlaamse overheid een beroep doen op tijdelijke mobiliteit van personeelsleden. Er zijn verschillende vormen van tijdelijke mobiliteit:

  • opengesteld voor statutair en/of contractueel personeel
  • voltijdse of deeltijdse tewerkstelling

  Aanpak
  Lees meer op de webpagina “Tijdelijke uitdaging binnen de Vlaamse overheid” over de algemene regeling.

  Hoe ga je aan de slag?

  • Publiceer de oproep

  Je kunt zonder tussenkomst van het Agentschap Overheidspersoneel via de Vlimpers-module Rekrutering een oproep in het loopbaancentrum publiceren. Je vindt daarvoor een handleiding in de Vlimpers-module Leren, in het curriculum “Rekrutering voor HR-verantwoordelijken”.

  Wil je ondersteuning bij het vormgeven en publiceren van je oproep? Stuur dan een e-mail naar personeelsmobiliteit@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie). Inspiratie voor de oproeptekst vind je in dit sjabloon(Word bestand).

  • Geef de selectieprocedure vorm en voer ze uit

  Het Agentschap Overheidspersoneel komt niet tussen in de uitvoering van de selectieprocedure. Je geeft die dus zelf vorm. Er zijn geen specifieke regels aan verbonden: je kunt bijvoorbeeld werken met een jurygesprek met of zonder case.

  • Afronden van de selectieprocedure

  Heb je een geschikte kandidaat geselecteerd? Het ontvangende (of uitsturende, als je dat onderling afspreekt) departement of agentschap meldt de tijdelijke mobiliteit aan het Dienstencentrum Personeeladministratie (DCPA) door middel van het Vlimpers-contactformulier. Zo kan het DCPA de administratieve doorstroom van het personeelsdossier afhandelen.

 • Stap 5

  Wat
  Binnen het team Loopbaan en Welzijn van het Agentschap Overheidspersoneel zijn er interne specialisten die je ondersteunen bij het gericht heroriënteren van personeelsleden van je departement of agentschap. Die ondersteuning bestaat uit een intensieve trajectbegeleiding, gecombineerd met een voorrangsrecht voor sollicitaties op interne vacatures.

  Aanpak
  Lees meer over de trajectbegeleiding en het instrument “herplaatsing op de webpagina “Nieuwe uitdaging via herplaatsing”.

  Hoe aanvragen?

  De HR-verantwoordelijke, leidinggevende, afdelingshoofd of lijnmanager bezorgt het ingevulde aanvraagformulier “Herplaatsing”(Word bestand) aan het team Loopbaan en Welzijn van AgO. Je vindt de contactgegevens in het aanvraagformulier.

 • Stap 6

  Wat

  Een externe partner ondersteunt je bij de uitstroom van personeelsleden van je departement of agentschap. Dit gaat over heroriëntatie naar een job buiten de Vlaamse overheid of als zelfstandige. Die ondersteuning kan bestaan uit:

  • Outplacementbegeleiding voor individuele personeelsleden na ontslag.
  • Outplacementbegeleiding voor groepen van personeelsleden na ontslag.

  Aanpak

  Lees meer over het outplacementaanbod en de algemene regeling op de webpagina “Outplacementbegeleiding”.

  Hoe aanvragen?

  • Bezorg het ingevulde aanvraagformulier “Outplacement”(Word bestand) aan de externe partner. Je vindt de contactgegevens in het aanvraagformulier.
  • Je ontvangt een samenwerkingsvoorstel. Je krijgt ook een persoonlijk programma en een informatiefolder voor het personeelslid.
  • Vul de facturatiegegevens aan in het samenwerkingsvoorstel, laat het ondertekenen door je lijnmanager en bezorg het voorstel terug aan de externe partner.
  • Bezorg een brief met het outplacementaanbod en de informatiefolder aangetekend aan het personeelslid. Doe dat uiterlijk 4 weken na aanvang van de opzegtermijn. Of uiterlijk 15 dagen na het effectieve einde van de arbeidsrelatie in geval van verbrekingsvergoeding of beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht.
  • Wacht op reactie van het personeelslid dat hiervoor 4 weken bedenktijd heeft. Personeelsleden kunnen het outplacementaanbod aanvaarden, weigeren of er niet op reageren. Goed om te weten: als het personeelslid niet reageert en het personeelslid is ontslagen met een opzegtermijn of verbrekingsvergoeding, vervalt het recht op outplacementbegeleiding niet.
  • Breng de externe partner op de hoogte van de reactie van het personeelslid, ook als het personeelslid niet reageert. De externe partner contacteert vervolgens het personeelslid om verdere afspraken te maken en start de outplacementbegeleiding op.

  Lees meer op de webpagina over het raamcontract “Outplacement”(opent in nieuw venster) over de inhoud van het raamcontract, leverancier, kostprijs, doelgroep, contactgegevens,...

Kennen de medewerkers van jouw departement of agentschap het aanbod van Loopbaan in eigen handen al? Herinner er hen aan dat zij aan het stuur van hun loopbaan staan.