Gedaan met laden. U bevindt zich op: Outplacementbegeleiding Loopbaan en ontwikkeling

Outplacementbegeleiding

Ben je ontslagen als personeelslid van de Vlaamse overheid? Dan kun je in sommige situaties rekenen op outplacement. Dat is een begeleidingsprogramma voor je zoektocht naar een passende, nieuwe functie of zelfstandige activiteit buiten de Vlaamse overheid.

Voor wie?

 • Je bent statutair of contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid.
 • Je wordt ontslagen door je werkgever en komt in aanmerking voor outplacement (zie onder).

Goed om te weten: als je in aanmerking komt voor outplacement, bezorgt je werkgever je automatisch een outplacementaanbod. Dit helpt je op weg naar een nieuwe professionele uitdaging en is een sterke aanrader.

Wat is outplacement?

Een professioneel extern outplacementkantoor begeleidt je in je zoektocht naar een nieuwe functie of zelfstandige activiteit. Dat helpt je op weg naar een nieuwe professionele uitdaging. Die begeleiding bestaat uit theoretische sessies en concrete praktijkoefeningen. Je kunt ook rekenen op logistieke hulp (zie onder).

Goed om te weten: in de rubriek ‘voor wie’ kun je nagaan voor welk outplacementaanbod je in aanmerking komt.

Outplacementaanbod als recht

Is je werkgever verplicht om je outplacement aan te bieden (zie ‘voor wie’)? Dan is de duur en waarde van het outplacementaanbod afhankelijk van de opzegtermijn of vervangende verbrekingsvergoeding

 • Stap 1
  • Duur: je krijgt 30 uur outplacementbegeleiding verspreid over een periode van 6 maanden. Het grootste gedeelte van de begeleidingsuren krijg je bij aanvang van het traject. Het aantal begeleidingsuren neemt na verloop van tijd in frequentie af. Bij ontslag met een opzeggingstermijn volg je de outplacementbegeleiding tijdens je sollicitatieverlof of een ander verlof.
  • Waarde: het outplacementtraject heeft een waarde van 1800 euro. Werk je niet voltijds, dan herleidt je werkgever dat bedrag aan de hand van je arbeidsregime.
 • Stap 2
  • Duur: je krijgt 60 uur outplacementbegeleiding verspreid over een periode van 12 maanden. Het grootste gedeelte van de begeleidingsuren krijg je bij aanvang van het traject. Het aantal begeleidingsuren neemt na verloop van tijd in frequentie af. Bij ontslag met een opzeggingstermijn volg je de outplacementbegeleiding tijdens je sollicitatieverlof of een ander verlof.
  • Waarde: het outplacementtraject kan een waarde hebben van minimaal 1800 en maximaal 5500 euro. Werk je niet voltijds, dan herleidt je werkgever dat bedrag aan de hand van je arbeidsregime. Je departement of agentschap bepaalt die waarde zelf.
 • Stap 3
  • Duur: je krijgt 60 uur outplacementbegeleiding verspreid over een periode van 12 maanden. Het grootste gedeelte van de begeleidingsuren krijg je bij aanvang van het traject. Het aantal begeleidingsuren neemt na verloop van tijd in frequentie af.
  • Waarde: het outplacementtraject heeft een waarde van 1/12de van je brutojaarloon dat aan het kalenderjaar van je ontslag voorafgaat. Hierbij geldt een minimum van 1800 en een maximum van 5500 euro. Werk je niet voltijds, dan herleidt je werkgever dat bedrag aan de hand van je arbeidsregime.
  • Je verbrekingsvergoeding wordt met 4 weken verminderd, ook als je het outplacementaanbod weigert. Uitzondering: deze inhouding gebeurt niet als je omwille van medische redenen niet geschikt bent om outplacementbegeleiding te volgen. Je moet daarvoor binnen de 7 dagen nadat je bent geïnformeerd over je ontslag een medisch attest bezorgen aan je werkgever dat die ongeschiktheid staaft. Je recht op outplacement vervalt dan en je behoudt je volledige verbrekingsvergoeding.

Outplacementaanbod als gunst

Is je werkgever niet verplicht om outplacement aan te bieden, maar krijg je toch een outplacementaanbod (zie ‘voor wie?')? Dan bepaalt je departement of agentschap zelf de duur, waarde en inhoud van de begeleiding. Je werkgever betaalt de kosten rechtstreeks aan het outplacementkantoor. Die worden nooit gecompenseerd met je verbrekingsvergoeding als je ontslagen wordt met zo’n vergoeding.

Hoe opstarten en beëindigen?

Outplacement opstarten en beëindigen: procedure voor personeelsleden binnen de diensten van de Vlaamse overheid die in aanmerking komen voor outplacement.

 • Stap 1

  Je departement of agentschap bezorgt je via aangetekende post een uitnodiging voor een outplacementtraject. Deze uitnodiging bestaat uit:

  • een begeleidende brief
  • het outplacementaanbod
  • een persoonlijk programma
  • een algemene informatiefolder
 • Stap 2

  Je reageert binnen de 4 weken na ontvangst van het outplacementaanbod. Je kunt dit aanbod aanvaarden of weigeren. Je vindt de contactgegevens in de begeleidende brief (zie stap 1).

  Goed om weten: als je een opzegtermijn of verbrekingsvergoeding van minstens 30 weken hebt en niet tijdig reageert, zal het outplacementkantoor je contacteren om verdere afspraken te maken. In andere gevallen vervalt het aanbod automatisch als je niet tijdig reageert.

 • Stap 3

  Je outplacementtraject start zodra je het aanbod van je departement of agentschap hebt aanvaard. Beschik je over een opzegtermijn? Dan kun je het outplacementtraject gewoon verderzetten na afloop van die termijn.

 • Stap 4

  Heb je een job gevonden?
  Dan kun je het outplacementtraject laten doorlopen voor de resterende periode of voortijdig beëindigen. Je beslist dit zelf. Als je het traject wilt beëindigen, bezorg je dit verzoek schriftelijk aan je departement of agentschap. Je vindt de contactgegevens in de begeleidende brief (zie stap 1).

  Wil je het outplacementtraject opnieuw hervatten?
  Je kunt het traject hervatten voor de resterende periode als je binnen de 3 maanden na indiensttreding ontslagen zou worden in je nieuwe functie. Je beslist dit zelf. Als je het traject wilt hervatten, bezorg je dit verzoek schriftelijk aan je departement of agentschap. Je vindt de contactgegevens in de begeleidende brief (zie stap 1).

  Goed om weten: het traject loopt sowieso af 6 maanden (opzegtermijn of verbrekingsvergoeding van 15 tot 29 weken) of 12 maanden (opzegtermijn of verbrekingsvergoeding van minstens 30 weken) na de aanvang.