Gedaan met laden. U bevindt zich op: Dienstverlening menselijk potentieel Organisatie

Dienstverlening menselijk potentieel

Hoe kun je je organisatie in de diepte bestuderen? Hierbij belicht je best de verschillende aspecten van organisatieontwikkeling die elkaar onderling beïnvloeden: missie, cultuur, arbeidsorganisatie, leiderschap, menselijk kapitaal, … Zo breng je in kaart welke uitdagingen aansluiten bij je menselijk potentieel. Binnen de Vlaamse overheid kun je rekenen op de nodige hulp en ondersteuning.

Voor wie?

 • Je bent HR-verantwoordelijke, leidinggevende, stafmedewerker, projectleider of beleidsmedewerker bij de diensten van de Vlaamse overheid(opent in nieuw venster).
 • Je bent binnen je departement of agentschap mee verantwoordelijk voor organisatieontwikkeling en zoekt ondersteuning op vlak van menselijk potentieel.

Welke dienstverlening?

Ondersteuning bij het uitzetten van een HR-beleidsplan

HR staat voor belangrijke toekomstige uitdagingen zoals vergrijzing, kleinere instroom, diversiteit, afslanking van de overheid, nood aan wendbaarheid, meer met minder, ... Hoe bouw je binnen dit kader een doordachte HR-strategie uit die de ambitieuze doelstellingen van de Vlaamse overheid op vlak van kwalitatieve en efficiënte dienstverlening realiseert, met oog voor motivatie en welzijn van je personeel?

 • Stap 1

  Wat?
  Een stappenplan waarmee je zelf aan de slag kunt om HR-processen af te stemmen op je organisatiedoelstellingen.

  Hoe ga je aan de slag?
  Ga naar het stappenplan ‘HR-beleidsplan’.

Ondersteuning bij verhogen van inzetbaarheid van personeelsleden

Personeelsmobiliteit brengt nieuwe zuurstof in de bestaande werking en geeft nieuwe kansen aan personeelsleden. Zo kunnen zij hun inzetbaarheid voor de organisatie vergroten en gemotiveerd aan het werk blijven in alle fasen en tot het einde van hun loopbaan. Hoe kun je uitdagingen rond personeelsinzet en -mobiliteit aanpakken in je departement of agentschap?

 • Stap 1

  Wat?
  Eerstelijnsadvies bij leervragen door een adviseur ‘leren en ontwikkelen’ van het Dienstencentrum Talent van AgO. Daarnaast kun je een beroep doen op een externe partner voor de uitbouw van een (digitaal) leeraanbod.

  Hoe aanvragen?
  Lees meer op de webpagina ‘Dienstverlening leren en ontwikkelen’.

 • Stap 2

  Wat?

  • ondersteuning door een externe partner bij het opzetten van trajecten rond loopbaanbegeleiding en -bemiddeling en re-integratie
  • ondersteuning door een interne trajectbegeleider van de Vlaamse overheid via herplaatsing
  • ondersteuning door een externe partner bij outplacement

  Hoe aanvragen?
  Lees meer op de webpagina ‘Dienstverlening loopbaan’.

 • Stap 3

  Wat?
  Interne mobiliteit in het kader van tijdelijke opdrachten te faciliteren.

  Hoe aanvragen?
  Ga naar de webpagina ‘tijdelijke mobiliteit(opent in nieuw venster)’.

 • Stap 4

  Wat?
  Een stappenplan met praktische richtlijnen om het traject functieclassificatie binnen je departement of agentschap op te zetten.

  Hoe ga je aan de slag?
  Ga naar het ‘stappenplan ‘functieclassificatie'(opent in nieuw venster).

Ondersteuning bij het voeren van een welzijnsbeleid

Ben je bezorgd om het welbevinden van je medewerkers? Merk je dat collega’s steeds meer vechten tegen een burn-out?

Belang van menselijk potentieel

Met langere loopbanen en een steeds krappere arbeidsmarkt neemt het belang van werkbaar en zinvol werk toe. De sleutel voor het succes van organisaties ligt maar al te vaak bij de manier waarop deze omgaan met hun mensen en hun groeipotentieel. Is de werklast haalbaar? Is er een goede werk-privébalans? Wordt er ingezet op de talenten van mensen en wat hen intrinsiek motiveert? Welke inspanningen zijn er om betrokkenheid te verhogen? Krijgen werknemers voldoende autonomie?