Gedaan met laden. U bevindt zich op: Dienstverlening organisatieontwerp Organisatie

Dienstverlening organisatieontwerp

Hoe kun je je organisatie in de diepte bestuderen? Hierbij belicht je best de verschillende aspecten van organisatieontwikkeling die elkaar onderling beïnvloeden: missie, cultuur, arbeidsorganisatie, leiderschap, menselijk kapitaal, … Zo breng je in kaart welke uitdagingen aansluiten bij je arbeidsorganisatie. Binnen de Vlaamse overheid kun je rekenen op de nodige hulp en ondersteuning.

Voor wie?

  • Je bent HR-verantwoordelijke, leidinggevende, stafmedewerker, projectleider of beleidsmedewerker bij de diensten van de Vlaamse overheid(opent in nieuw venster).
  • Je bent binnen je departement of agentschap mee verantwoordelijk voor organisatieontwikkeling en zoekt ondersteuning op vlak van organisatieontwerp (arbeidsorganisatie).

Welke dienstverlening?

Ondersteuning bij het bepalen van de gepaste organisatiestructuur

Wil je bouwen aan een organisatieontwerp dat garant staat voor werkbare en zinvolle jobs zodat medewerkers met zin aan de slag gaan (en langer blijven)? Ben je ervan overtuigd dat een goed organisatieontwerp leidt tot een performante en beter presterende organisatie?

Ondersteuning bij personeelsplanning

Hoe zorg je ervoor dat iedereen op de juiste plaats zit en dat alle noodzakelijke competenties in je organisatie aanwezig zijn? Hoe vang je voorziene uitstroom tijdig op? Zet je voldoende in op competenties van de toekomst?

Ondersteuning bij ‘hybride werken’

De Vlaamse overheid zet volop in op het hybride werken vanuit de ambitie om een dynamische, efficiënte en burgergerichte overheid te zijn. Tegelijk wil ze ook een aantrekkelijke werkgever voor talenten zijn én blijven. Hoe maak je duidelijke afspraken over bereikbaarheid en beschikbaarheid? Hoe behoud je voldoende voeling met je organisatie en de sociale band met je collega’s?

  • Stap 1

    Op de webpagina ‘hybride werken implementeren’ vind je handvaten om hybride werken verder te optimaliseren of ingang te doen vinden in je organisatie. Je leest er ook meer over de principes van hybride werken en hoe je ermee aan de slag gaat in je entiteit.

Ondersteuning bij het nemen van gedragen en duurzame beslissingen

Wil je betere beslissingen nemen die breed gedragen worden? Verkies je een participatieve manier om dit te bereiken? Wens je advies over welke werkvorm je best inzet om je doelstelling te bereiken?

Belang van een goede organisatiestructuur

Een goed organisatieontwerp leidt tot een performante en beter presterende organisatie en staat garant voor werkbare en zinvolle jobs, zodat medewerkers met zin aan de slag gaan (en langer blijven).