Gedaan met laden. U bevindt zich op: Beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever Uitstroom

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever

Wil je als lijnmanager of HR-businesspartner de beëindiging van een arbeidsovereenkomst doorgeven aan het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA)? Dan vul je het formulier voor de beëindiging van een arbeidsovereenkomst door de werkgever in.

Hoe indienen?

Volg onderstaande stappen om het formulier in te dienen. Ben je geen klant van het DCPA? Contacteer dan je personeelsdienst.

 • Stap 1

  Je vult het formulier ‘Beëindiging arbeidsovereenkomst door werkgever’(Word bestand opent in nieuw venster) in en bezorgt dit via het HR-aanspreekpunt van je departement of agentschap aan het DCPA via het Vlimpers-contactformulier(opent in nieuw venster).

 • Stap 2

  Het DCPA bezorgt je de ontslagbrief voor ondertekening en verzending naar het personeelslid. Bij opzegging, verbreking of stilzwijgend ontslag berekent het DCPA de opzegtermijn en/of de verbrekingsvergoeding.

  Je bezorgt de ondertekende brief aan het personeelslid en een kopie aan:

  • het HR-aanspreekpunt van je departement of agentschap
  • het DCPA via Vlimpers(opent in nieuw venster) > tegel ‘Vragen?’ > ‘Vlimpers-contactformulier’. Voeg het document toe als bijlage van je vraag.

  Het DCPA zorgt voor de administratieve verwerking van het ontslag en bezorgt je het aanvraagformulier voor outplacementbegeleiding als

  • de opzeggingstermijn of de verbrekingsvergoeding 30 weken of meer bedraagt; of
  • je de arbeidsovereenkomst beëindigt wegens medische overmacht en het personeelslid niet over een medisch attest beschikt waaruit blijkt dat die niet meer in staat is het werk te hervatten op de arbeidsmarkt.

  Wil je outplacement aanbieden terwijl dit niet verplicht is? Dan vul je ook het aanvraagformulier voor outplacementbegeleiding in.