Voor wie?

Niet opgenomen vakantiedagen

De jaarlijkse vakantie die je voor je uitdiensttreding niet hebt kunnen opnemen wordt uitbetaald. Lees meer op de webpagina jaarlijkse vakantie.

Eindejaarstoelage en vakantiegeld

De eindejaarstoelage en het vakantiegeld waarop je recht hebt, worden uitbetaald. Lees meer op de webpagina eindejaarstoelage en de webpagina vakantiegeld.

Sollicitatieverlof

Sollicitatieverlof laat je toe om afwezig te zijn op het werk om een andere job te zoeken.

Outplacementbegeleiding

Outplacement is een begeleidingsprogramma voor je zoektocht naar een passende, nieuwe functie of zelfstandige activiteit buiten de Vlaamse overheid. Lees meer op de webpagina outplacementbegeleiding.

Exit-gesprek

Je werkgever kan je vrijblijvend uitnodigen voor een exit-gesprek. Tijdens dit gesprek wordt gepolst naar je redenen van vertrek en hoe je je tewerkstelling bij de Vlaamse overheid hebt ervaren. Deze informatie kan bijdragen aan het personeelsbeleid van je departement of agentschap.

Hoe ontslag afhandelen?

Administratieve en logistieke formaliteiten: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

 • Stap 1

  Lees meer op de webpagina’s ontslag voor statutaire personeelsleden en ontslag voor contractuele personeelsleden over de verschillende ontslagsituaties en hoe je ontslag kunt indienen of krijgen.

 • Stap 2

  Na het ontslag verwittigt je werkgever het DCPA. Je ontvangt van het DCPA:

  • een bevestigingsbrief
  • tewerkstellingsattest
  • formulier C4 met eventueel bijlagen
  • informatie over de beëindiging van je hospitalisatieverzekering
  • ontslagbesluit (enkel voor statutairen)
  • ….
 • Stap 3

  Je bezorgt het formulier C4 en de eventuele bijlagen aan de Rijksdienst Voor Arbeidsvoorziening (RVA) ((opent in nieuw venster)) van je woonplaats.

 • Stap 4

  Ben je aangesloten bij een vakorganisatie? Dan verwittig je hen over je ontslag.

 • Stap 5

  Je spreekt met je werkgever af wanneer en bij wie je het ter beschikking gestelde werkmateriaal (laptop, gsm, badge, abonnement, …) moet inleveren.

Informatie voor specialisten

Ben je leidinggevende of HR-verantwoordelijke? Dan kun je rekenen op de nodige ondersteuning bij loopbaan- en outplacementvragen in je organisatie door het Dienstencentrum Talent van AgO. Lees meer op de webpagina ‘Dienstverlening loopbaan’ ((opent in nieuw venster)) over deze dienstverlening.