Gedaan met laden. U bevindt zich op: Ontslag door personeelslid (contractueel) Ontslag

Ontslag door personeelslid (contractueel)

Er bestaan verschillende ontslagsituaties binnen de diensten van de Vlaamse overheid. De wijze van ontslag en de gevolgen verschillen naargelang het type arbeidsovereenkomst en wie het initiatief neemt. Op deze webpagina lees je hoe je als contractueel personeelslid ontslag kunt nemen of hoe je contract stopt.

Beëindiging na onderling akkoord

Je kunt je arbeidsovereenkomst beëindigen in onderling akkoord. In dit geval bepaal je samen met je werkgever het einde van je arbeidsovereenkomst. Er is dan geen opzegtermijn of verbrekingsvergoeding.

Tegenopzegging

Als je arbeidsovereenkomst werd opgezegd door je werkgever en je de opzegtermijn vroeger wilt beëindigen omdat je ander werk hebt gevonden, kun je:

 • de arbeidsovereenkomst beëindigen in onderling akkoord met je werkgever
 • de overeenkomst opzeggen met een verkorte opzeggingstermijn. Dit is een tegenopzegging. De opzegtermijn gaat in op de maandag volgend op de ondertekening van de opzegging.

Beide mogelijkheden worden beschouwd als een vrijwillig ontslag door de werknemer.

De tegenopzegging moet schriftelijk gebeuren aan je werkgever. Je hebt 3 mogelijkheden:

 • Je overhandigt je opzeggingsbrief aan je werkgever en vraagt een ontvangstbewijs.
 • Je stuurt je opzeggingsbrief via een aangetekende zending. De opzegging heeft uitwerking op de derde werkdag die volgt op het versturen van het aangetekend schrijven. Hierbij wordt zaterdag gelijkgesteld met een werkdag.
 • Je bezorgt je opzeggingsbrief via een deurwaardersexploot.

In de opzeggingsbrief meld je dat je de arbeidsovereenkomst opzegt. Je noteert minstens de begindatum, de duur van de opzegtermijn. Je dateert en ondertekent de brief.

Je kunt hiervoor gebruik maken van de modelbrief ‘tegenopzegging arbeidsovereenkomst’(Word bestand opent in nieuw venster)

Hoe zelf opzeggen?

Je kunt je arbeidsovereenkomst eenzijdig opzeggen. In dit moet je een opzegtermijn doorlopen. Er is geen verbrekingsvergoeding.

Opgelet

Je kunt een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur enkel opzeggen tijdens de eerste helft van het contract, met een maximum van 6 maanden. Bijvoorbeeld: een arbeidsovereenkomst die op 1 januari voor 24 maanden werd afgesloten, kan in de eerste 6 maanden worden opgezegd.

De opzegging van je arbeidsovereenkomst moet schriftelijk gebeuren aan je werkgever. Je hebt 3 mogelijkheden:

 • Je overhandigt je opzeggingsbrief aan je werkgever en vraagt een ontvangstbewijs.
 • Je stuurt je opzeggingsbrief via een aangetekende zending. De opzegging heeft uitwerking op de 3de werkdag die volgt op het versturen van het aangetekend schrijven. Hierbij wordt zaterdag gelijkgesteld met een werkdag.
 • Je bezorgt je opzeggingsbrief via een deurwaardersexploot.

Opzeggingsbrief

In de opzeggingsbrief meld je dat je de arbeidsovereenkomst opzegt. Je noteert minstens de begindatum, de duur van de opzegtermijn en de laatste werkdag. Je dateert en ondertekent de brief.

Je kunt hiervoor gebruik maken van de modelbrief ‘opzegging arbeidsovereenkomst’(Word bestand opent in nieuw venster)

Opzegtermijn

De opzegtermijn start altijd op de eerste maandag die volgt op de week waarin je opzegging bij je werkgever is ingediend.

Bijvoorbeeld: je werkgever heeft je opzeggingsbrief op donderdag ontvangen, dan gaat je opzegperiode in op de eerstvolgende maandag.

Hoe zelf verbreken?

Je kunt je arbeidsovereenkomst verbreken. In dit geval eindigt je tewerkstelling onmiddellijk. Er is geen opzegtermijn, maar je moet wel een verbrekingsvergoeding betalen.

Er zijn geen vormvoorschriften vastgelegd. Je kunt je arbeidsovereenkomst mondeling verbreken. Om achteraf bewijsproblemen te vermijden is het wel raadzaam om je arbeidsovereenkomst schriftelijk te verbreken.

Gevolgen

Eén van de voorwaarden om een werkloosheidsuitkering te ontvangen, is dat je onvrijwillig werkloos bent. Als je het werk vrijwillig verlaat, kan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) je voor (on)bepaalde duur uitsluiten voor een werkloosheidsuitkering.

Je verlaat je werk vrijwillig als je bijvoorbeeld:

 • zelf ontslag neemt
 • in onderling akkoord met je werkgever de tewerkstelling beëindigt
 • je onwettig afwezig blijft

Lees meer over werkloosheidsuitkeringen op de webpagina van vlaanderen.be(opent in nieuw venster) en de webpagina van de RVA.(opent in nieuw venster) Wil je meer informatie over jouw specifieke situatie? Neem dan contact op met je uitbetalingsinstelling(opent in nieuw venster)

Ontslag afhandelen

Lees meer op de webpagina ‘Ontslag’ over hoe je een ontslag moet afhandelen, de regelgeving en wie je kunt contacteren voor vragen.