Gedaan met laden. U bevindt zich op: Beëindiging arbeidsovereenkomst door medische overmacht Ontslag

Beëindiging arbeidsovereenkomst door medische overmacht

Ben je langdurig arbeidsongeschikt door een ziekte of ongeval en is re-integratie niet meer mogelijk? Dan kan je arbeidsovereenkomst door medische overmacht beëindigd worden, na een procedure bij de arbeidsarts.

Voor wie?

 • Je bent een contractueel personeelslid.
 • Je bent minstens 9 maanden ononderbroken afwezig wegens ziekte of ongeval.
  Hervat je het werk, maar ben je binnen de 14 kalenderdagen na deze hervatting opnieuw arbeidsongeschikt? Dan wordt de periode van arbeidsongeschiktheid niet als onderbroken beschouwd.
 • Je doorloopt geen re-integratietraject.

Wat?

Er is sprake van medische overmacht wanneer je het overeengekomen werk definitief niet meer kunt uitvoeren door je gezondheidstoestand. Na een procedure bij de arbeidsgeneesheer kan je arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht beëindigd worden.

Hoe aanvragen?

 • Stap 1

  De aanvraag kan opgestart worden op jouw initiatief of dat van je werkgever. Eén van jullie bezorgt een aangetekende brief aan:

 • Stap 2

  Ten vroegste 10 kalenderdagen na de ontvangst van de aangetekende brief nodigt de arbeidsgeneesheer je uit voor een onderzoek.

  • Tijdens het onderzoek kun je aan de arbeidsgeneesheer schriftelijk vragen om de mogelijkheden voor aangepast of ander werk te onderzoeken.
  • De arbeidsgeneesheer kan een werkpostonderzoek uitvoeren.
  • Overleg met je behandelende arts of adviserende arts is mogelijk, als je hiermee instemt.
 • Stap 3

  De arbeidsgeneesheer brengt jou en je werkgever binnen de 3 maanden op de hoogte van de vaststelling:

  • Je bent niet definitief ongeschikt verklaard voor het overeengekomen werk.
   • De procedure eindigt hier. Ze kan ten vroegste worden heropgestart na een nieuwe ononderbroken periode van 9 maanden arbeidsongeschiktheid.
   • De opstart van een re-integratietraject is mogelijk.
  • Je bent definitief ongeschikt verklaard voor het overeengekomen werk.
   • Je kunt binnen de 7 kalenderdagen na ontvangst van de vaststelling alsnog vragen om de mogelijkheden voor aangepast of ander werk te onderzoeken. Dit verzoek verstuur je aangetekend naar je arbeidsgeneesheer en je werkgever. De arbeidsgeneesheer heeft 30 dagen de tijd om het onderzoek uit te voeren.
   • De arbeidsgeneesheer bezorgt de vaststelling ook aan de adviserende arts van het ziekenfonds.

  Ben je niet akkoord met de vaststelling? Ga dan binnen de 21 kalenderdagen in beroep. Je stuurt een aangetekende brief naar de arbeidsgeneesheer én aan de werkgever.

 • Stap 4

  Jij of je werkgever kan na de beroepstermijn of -procedure de beëindiging van de arbeidsovereenkomst door medische overmacht inroepen. Verwittig het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA) voor de verwerking van de uitdiensttreding.

  Goed om te weten
  • Je hoeft geen opzegtermijn te doorlopen of verbrekingsvergoeding te betalen.
 • Stap 5

  Het DCPA verwerkt je uitdiensttreding. Meer informatie over hoe je uitdiensttreding afgehandeld wordt, de regelgeving en wie je kunt contacteren voor vragen lees je op de webpagina ‘Ontslag’.

 • Stap 6

  Het DCPA geeft je uitdiensttreding aan bij het Terug Naar Werk-fonds. De werkgever betaalt een bijdrage van 1800 euro aan dat fonds.

  Je kan een beroep doen op het Terug Naar Werk-fonds om je te ondersteunen in de oriëntatie naar een nieuwe job. Met onder meer loopbaanbegeleiding en gepersonaliseerde coaching kan je nieuwe perspectieven krijgen om terug te keren naar de arbeidsmarkt, binnen je mogelijkheden.

  Op de webpagina van het Terug Naar Werk-fonds(opent in nieuw venster) vind je meer informatie. Je leest er ook hoe je een aanvraag kan indienen.