Gedaan met laden. U bevindt zich op: Ontslag door personeelslid (statutair) Ontslag

Ontslag door personeelslid (statutair)

Er bestaan verschillende ontslagsituaties binnen de diensten van de Vlaamse overheid. De wijze van ontslag en de gevolgen verschillen naargelang het type arbeidsovereenkomst en wie het initiatief neemt. Op deze webpagina lees je hoe je als statutair personeelslid ontslag kunt nemen.

Wat?

Je kunt vrijwillig ontslag nemen. In dit geval heb je twee keuzes:

 • Je doorloopt een opzegtermijn die je effectief presteert. Je ontslag gaat pas effectief in na het verstrijken van die termijn.
 • Je betaalt een verbrekingsvergoeding die de opzegtermijn vervangt. Je ontslag gaat onmiddellijk in.
Uitzondering

Je kunt hiervan afwijken op voorwaarde dat je een onderling akkoord hebt met je lijnmanager.

Opzegtermijn

De opzegtermijn start altijd op de eerste maandag die volgt op de week waarin je opzegging bij je werkgever is ingediend. Bijvoorbeeld: je werkgever heeft je opzeggingsbrief op donderdag ontvangen, dan gaat je opzegperiode in op de eerstvolgende maandag.

De duur van de opzegtermijn wordt bepaald op basis van het aantal ononderbroken prestaties bij de diensten van de Vlaamse overheid.

anciënniteit

opzegtermijn

van 0 tot minder dan 3 maanden

1 week

van 3 maanden tot minder dan 6 maanden

2 weken

van 6 maanden tot minder dan 12 maanden

3 weken

van 12 maanden tot minder dan 18 maanden

4 weken

van 18 maanden tot minder dan 24 maanden

5 weken

van 2 jaar tot minder dan 4 jaar

6 weken

van 4 jaar tot minder dan 5 jaar

7 weken

van 5 jaar tot minder dan 6 jaar

9 weken

van 6 jaar tot minder dan 7 jaar

10 weken

van 7 jaar tot minder dan 8 jaar

12 weken

vanaf 8 jaar

13 weken

Goed om te weten
 • De opzegtermijn wordt niet opgeschort als je tijdens de opzegtermijn afwezig bent.
 • Afwijkingen zijn mogelijk, op voorwaarde dat je een onderling akkoord hebt met je lijnmanager.

Verbrekingsvergoeding

De berekening van de vergoeding houdt rekening met:

 • je salaris dat zou worden uitbetaald tijdens de opzegtermijn die je niet presteert
 • de waarde van andere voordelen zoals de eindejaarspremie, het vakantiegeld, de effectieve werkgeversbijdragen in de maaltijdcheques, het woon-werkverkeer, de hospitalisatieverzekering, …
 • je werkregime op dat moment. Werk je aan 80%? Dan wordt de vergoeding evenredig aangepast.

Hoe?

Je vrijwillig ontslag moet schriftelijk gebeuren aan je werkgever. Dit geschrift kan een e-mail, (digitale of op papier ondertekende) brief of aangetekend schrijven zijn.

In de opzeggingsbrief meld je dat je vrijwillig ontslag neemt. Je dateert en ondertekent de brief.

 • Kies je voor een opzegtermijn? Dan noteer je ook de begindatum, de duur van de opzegtermijn en de laatste dag.
 • Kies je voor een verbrekingsvergoeding? Dan noteer je de dag waarop je vrijwillig ontslag ingaat.
 • Spreek je in onderling akkoord met je lijnmanager een einddatum van je tewerkstelling af? Dan noteer je de laatste dag en tekent je lijnmanager ‘voor akkoord’.

Je kunt hiervoor gebruik maken van één van volgende modelbrieven:

Gevolgen

Wanneer je als statutair personeelslid (op proef) vrijwillig je ontslag indient, dan heeft dit een impact op jouw recht op werkloosheidsuitkeringen, ziekte- of invaliditeitsuitkeringen en uitkeringen moederschapsbescherming.

Gevolgen voor je werkloosheidsuitkering

Als statutair personeelslid betaal je geen sociale zekerheidsbijdragen voor de sector werkloosheid. Om werkloosheidsuitkeringen te ontvangen moet je echter voorafgaand aan de uitkeringsaanvraag een aantal arbeidsdagen hebben verricht waarvoor je wel sociale zekerheidsbijdragen betaalde. De periode wordt bepaald op basis van je leeftijd.

Na je vrijwillig ontslag kan het dus zijn dat je onvoldoende arbeidsdagen kan aantonen om aanspraak te maken op werkloosheidsuitkeringen.

Daarnaast kan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) je voor (on)bepaalde duur uitsluiten voor een werkloosheidsuitkering als je het werk vrijwillig verlaat.

Je verlaat je werk vrijwillig als je bijvoorbeeld:

 • zelf ontslag neemt
 • in onderling akkoord met je werkgever de tewerkstelling beëindigt
 • je onwettig afwezig blijft

Lees meer over werkloosheidsuitkeringen op de webpagina van vlaanderen.be(opent in nieuw venster) en de webpagina van de RVA.(opent in nieuw venster) Wil je meer informatie over jouw specifieke situatie? Neem dan contact op met je uitbetalingsinstelling(opent in nieuw venster)

Gevolgen voor je ziekte- of invaliditeitsuitkering en moederschapsuitkering

Als statutair personeelslid betaal je geen sociale zekerheidsbijdragen voor de sector ziekte- en invaliditeitsuitkeringen. Als je na je vrijwillig ontslag bij een andere werkgever aan de slag gaat en ziek wordt of in moederschapsrust gaat, is het mogelijk dat je niet onmiddellijk recht hebt op een ziekte-uitkering of een moederschapsuitkering.

Lees meer op de webpagina van het RIZIV.(opent in nieuw venster) Wil je meer informatie over jouw specifieke situatie? Neem dan contact op met je mutualiteit.

Ontslag afhandelen

Lees meer op de webpagina ‘Ontslag’ over hoe je een ontslag moet afhandelen, de regelgeving en wie je kunt contacteren voor vragen.