Gedaan met laden. U bevindt zich op: Einde arbeidsovereenkomst voor een bepaalde duur of een bepaald werk of een vervangingsovereenkomst Ontslag door personeelslid (contractueel)

Einde arbeidsovereenkomst voor een bepaalde duur of een bepaald werk of een vervangingsovereenkomst

Arbeidsovereenkomst bepaalde duur

Je arbeidsovereenkomst eindigt automatisch als de einddatum, die erin opgenomen werd, is bereikt. Je hoeft hiervoor niets te doen.

Lees op de webpagina ontslag door personeelslid (contractueel) hoe je de arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur vroeger kunt beëindigen.

Arbeidsovereenkomst bepaald werk

Je arbeidsovereenkomst eindigt automatisch als het bepaalde werk voltooid is. Je hoeft hiervoor niets te doen.

Lees op de webpagina ontslag door personeelslid (contractueel) hoe je de arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur vroeger kunt beëindigen.

Vervangingsovereenkomst

Als je een vervangingsovereenkomst hebt, ben je aangeworven ter vervanging van een of meerdere personeelsleden die afwezig zijn. Tenzij anders vermeld in de arbeidsovereenkomst, eindigt de overeenkomst zonder opzegtermijn of verbrekingsvergoeding op de dag waarop de persoon of een van de meerdere personen die je vervangt het werk hervat, ontslag neemt, met pensioen gaat of overlijdt.

Lees op de webpagina ontslag door personeelslid (contractueel) hoe je de vervangingsovereenkomst vroeger kunt beëindigen. Dit zijn dezelfde regels als bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur.

Uitzondering

Deze beëindigingsclausule is gedurende 2 jaar geldig. Na die 2 jaar wordt de vervangingsovereenkomst niet meer automatisch beëindigd als de persoon die je vervangt het werk hervat of uit dienst gaat. De regels voor beëindiging van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur zijn dan van toepassing.

Deze beperking geldt niet als je een collega met loopbaanonderbreking of zorgkrediet vervangt.