Gedaan met laden. U bevindt zich op: Beëindiging van de tewerkstelling door de werkgever Uitstroom

Beëindiging van de tewerkstelling door de werkgever

Wil je als lijnmanager of HR-businesspartner de beëindiging van een arbeidsovereenkomst of een statutaire tewerkstelling doorgeven aan het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA)? Dan vul je het formulier voor de beëindiging van een tewerkstelling door de werkgever in. Bij opzegging of verbreking van een arbeidsovereenkomst vul je ook het stappenplan ontslagintentie in. 

In welke ontslagsituaties?

Ontslag van contractuele personeelsleden

Je bezorgt het formulier voor de beëindiging van de tewerkstelling of het stappenplan ontslagintentie(Word bestand opent in nieuw venster) als je een arbeidsovereenkomst wil opzeggen of verbreken omwille van het gedrag en/of de geschiktheid van een contractueel personeelslid.

Uitzondering: bij opzegging of verbreking van de arbeidsovereenkomst van een contractueel personeelslid uit de nautische keten van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust bezorg je enkel het formulier voor beëindiging van de tewerkstelling. Het stappenplan ontslagintentie is niet van toepassing.

Je bezorgt enkel het formulier voor de beëindiging van de tewerkstelling:

 • als je een arbeidsovereenkomst vervroegd wil beëindigen:
  • opzegging met het oog op pensionering
  • beëindiging van een arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht
  • ontslag om dringende reden
  • impliciet ontslag

Ontslag van statutaire personeelsleden (op proef)

Je bezorgt het formulier voor beëindiging van de tewerkstelling als je een ambtenaar wil ontslaan:

 • na een negatieve evaluatie van de proeftijd, waarbij het personeelslid geen terugvalpositie heeft
 • na 2 evaluaties ‘onvoldoende’
 • opzegging met het oog op pensionering
 • van ambtswege

Opgelet: het ambtenarenpensioen kan pas ingaan en uitbetaald worden vanaf de eerste dag van de maand volgend op de beëindiging van de opzeggingstermijn. Om te voorkomen dat de ambtenaar geen inkomen heeft tussen het einde van de opzeggingstermijn en de ingangsdatum van het ambtenarenpensioen, beëindig je de tewerkstelling best op een afgesproken einddatum.

Lees meer over deze ontslagvormen op de webpagina ‘Ontslag’ op Vlaanderen Intern of op de webpagina ‘Uitstroom van medewerkers’ voor leidinggevenden.

Hoe indienen?

Volg onderstaande stappen om het formulier in te dienen. Ben je geen klant van het DCPA? Contacteer dan je personeelsdienst.