Gedaan met laden. U bevindt zich op: Begrafenisvergoeding Verloning en voordelen

Begrafenisvergoeding

Bij het overlijden van een personeelslid van de Vlaamse overheid wordt als compensatie voor de begrafeniskosten een vergoeding uitgekeerd.

Voor wie?

Sta je in voor de begrafeniskosten van een overleden personeelslid? Als je hiervan een bewijs levert, dan heb je recht op een vergoeding.

Bedrag vergoeding

De vergoeding is gelijk aan de werkelijke kosten, begrensd tot een maximumbedrag. Sinds 1 januari 2024 bedraagt dit 4.561,96 euro.

Berekening

Voor het toekennen van de begrafenisvergoeding wordt het volledige maandelijks brutosalaris in aanmerking genomen. Er wordt geen rekening gehouden met verlof voor deeltijdse prestaties op het ogenblik van het overlijden.

Als het overleden personeelslid een (uitvaart)verzekering had, geldt volgende regeling:

  • Is de persoon die de begrafeniskosten heeft betaald aangeduid als begunstigde in de verzekeringspolis? Dan wordt de begrafenisvergoeding beperkt tot de begrafeniskosten die niet gedekt zijn door de verzekering
  • Is de persoon die de begrafeniskosten heeft betaald niet aangeduid als begunstigde in de verzekeringspolis? Dan ontvangt de betrokkene de terugbetaling van de gemaakte kosten, begrensd tot 4.561,95 euro.

Hoe aanvragen?

Je bezorgt volgende documenten aan het Dienstencentrum Personeelsadministratie:

Als je de documenten digitaal bezorgt, dan onderteken je de schuldvordering digitaal met de elektronische identiteitskaart en een kaartlezer.