Voor wie?

Sta je in voor de begrafeniskosten van een overleden personeelslid? Als je hiervan een bewijs levert, dan heb je recht op een vergoeding.

Bedrag vergoeding

De vergoeding is gelijk aan de werkelijke kosten, begrensd tot een maximumbedrag. Sinds 1 januari 2021 bedraagt dit 3.809,32 euro (B.S. 14.01.2021).