Gedaan met laden. U bevindt zich op: Cocreatie Participatie

Cocreatie

Bij cocreatie is een initiatief de gedeelde verantwoordelijkheid van de overheid en burgers of organisaties. Ze denken er samen over na en voeren het ook samen uit.

Bij cocreatie is de overheid een van de partners, naast burgers, middenveldorganisaties, ondernemingen of kennisinstellingen. Iedereen bepaalt mee de agenda, zoekt naar oplossingen en financiering, neemt mee beslissingen en voert de ideeën uit. Een gedeelde verantwoordelijkheid dus.

Cocreatie is de derde trede op de participatieladder.

Voorbeelden

Bij de inrichting van een speelplein of een park kan de overheid burgers uit de buurt uitnodigen om daar samen over na te denken. Alle betrokkenen formuleren ideeën en onderzoeken samen de troeven en het potentieel van het park tijdens meerdere interactieve workshops. Vervolgens ontwerpen alle partners samen een plan. Na de aanleg staan buurtbewoners samen met de bevoegde overheid in voor het onderhoud.

Een ander voorbeeld van cocreatie zijn de transitieprioriteiten van de Vlaamse overheid. De overheid is daarin een partner, naast verschillende andere spelers: bedrijven, verenigingen, kennisinstellingen. Samen bepalen alle actoren een langetermijnvisie, transitiepaden en een ‘transitieagenda’. Samen dragen ze bij aan de financiering en de realisatie van de agenda. Al die samenwerkingsinitiatieven vullen de overheidstaken aan.

Ga aan de slag

Hoe begin je aan een cocreatieproces? Er is geen blauwdruk, maar je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden.