Gedaan met laden. U bevindt zich op: Beroepsziekte Ziekte, ongeval en re-integratie

Beroepsziekte

Heb je een beroepsziekte? Dan doe je altijd een aangifte. Dit is wettelijk verplicht en zo start je de administratieve formaliteiten. Deze webpagina bundelt alle informatie voor personeelsleden binnen de diensten van de Vlaamse overheid.

Wat is een beroepsziekte?

Een beroepsziekte is een ziekte ten gevolge van je werk en ontstaat door de omstandigheden waaraan je blootgesteld wordt tijdens je beroepsactiviteit.

Erkenning beroepsziekte

Doe steeds aangifte van je vermoedelijke beroepsziekte. Op basis van een correcte en duidelijke aangifte oordeelt Medex of de ziekte al dan niet als beroepsziekte erkend wordt. Na erkenning worden je ziektedagen omgezet naar dagen beroepsziekte zodat deze niet meetellen voor je ziektecontingent.

Medische kosten

Is je beroepsziekte erkend? Dan worden de medische kosten als gevolg van deze ziekte terugbetaald. Dit gebeurt door het Bestuur van de medische expertise (Medex), een federale overheidsdienst.

Uitzondering: voor enkele agentschappen met rechtspersoonlijkheid gebeurt de terugbetaling van de medische kosten door de eigen verzekeraar (Ethias). Contacteer het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA) voor meer informatie.

Arbeidsongeschiktheid

Tijdelijke arbeidsongeschiktheid

Een beroepsziekte kan gepaard gaan met een periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid. Dit wil zeggen dat je volgens je arts geheel of gedeeltelijk niet in staat bent om je functie uit te oefenen.

Blijvende arbeidsongeschiktheid

Vanaf het moment waarop je ziekte genezen is of niet meer evloueert - ook wel ‘consolidatie’ genoemd - kan er door Medex (of de verzekeraar) blijvende arbeidsongeschiktheid vastgesteld worden.

Deeltijdse prestaties wegens beroepsziekte

Na je afwezigheid wegens een beroepsziekte kun je het werk deeltijds hervatten. Je hebt hiervoor wel toestemming nodig van Medex of de verzekeraar, die beoordeelt dat deeltijds werk mogelijk is. Deeltijdse prestaties zijn mogelijk tijdens de periode van zowel tijdelijke als blijvende arbeidsongeschiktheid. Je moet de deeltijdse prestaties wegens beroepsziekte zelf aanvragen (lees onderaan deze webpagina hoe je dit doet).

Preventie en bescherming

Aangezien beroepsziekten een belangrijke graadmeter zijn voor het welzijnsniveau binnen je departement of agentschap, zorgt de Vlaamse overheid voor een goede begeleiding van het slachtoffer, wordt er een grondig onderzoek gevoerd en worden preventiemaatregelen getroffen door de Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming (GDPB).

Hoe beroepsziekte aangeven?

Hoe deeltijdse prestaties wegens beroepsziekte aanvragen?

Dit is dezelfde procedure als ‘aanvragen deeltijdse prestaties wegens een arbeidsongeval’. Lees op de webpagina over arbeidsongevallen hoe je dit doet.